Kenelle kuuluu työnantajan tuki?

Pääalan koulutussopimus

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa (kohta 47 KOULUTUS ja alakohta 47.3.1 korvaukset) todetaan ne opiskelijat, jotka kuuluvat työnantajan taloudellisen tuen piiriin (TES). Työnantaja myöntää kurssiajalle opintovapaan ja sitoutuu maksamaan ansionmenetyskorvauksen ja ateriakorvauksen, kun täyttää oman kohtansa kurssihakemuksessa. Työnantajan tukemaan koulutukseen osallistuvat pääsääntöisesti työpaikkojen luottamushenkilöt ja ammattiosaston aktiivit. Koulutukseen osallistutaan työaikana, ei esim. lomautettuna, vapaapäivinä tai vuosilomalla.

Työnantaja maksaa ansionmenetyksen keskituntiansion mukaan laskettuna.

Mikäli teet vuorotyötä, ota huomioon, että työnantaja maksaa kurssin ajalta työtuntijärjestelmän mukaisilta työpäiviltä keskituntiansion mukaisen korvauksen. Jos mahdollista, pyri sopimaan työnantajan kanssa etukäteen, ettei vapaapäiviä osuisi kurssin ajalle. Työnantaja ei ole velvollinen maksamaan vapaapäiviltä palkkaa.

Autoalan koulutussopimus

Auto- ja konekorjaamoalalla ja auto- ja konekaupan alalla koulutukseen liittyvistä asioista on sovittu koulutussopimuksella. Pöytäkirjan ote löytyy Opinto-oppaasta kohdasta: Autoalan kurssit. Tässä koulutussopimuksessa mainitaan ne luottamushenkilöt, jotka ovat oikeutettuja työnantajantukeen sekä kurssit, joita sopimus koskee. Ansionmenetyksen korvausta maksetaan auto- ja konekorjaamoalalla kulloinkin voimassa olevan keskituntiansion mukaisesti. Auto- ja konekaupan sopimusalueella korvausperuste on kuukausipalkka. Koulutussopimuksen A-liitteestä löytyvät vuosittain sovitut työantajan tuen piiriin kuuluvat kurssit.

Ateriakorvaus koulutuksen järjestäjälle

Työehtosopimuksissa on sovittu ateriakorvauksesta osallistuttaessa työnantajan tukemaan koulutukseen. Työnantaja maksaa koulutuksen järjestäjälle 24,90 €/päivä. Vuonna 2018 korvaus on 25 €/päivä. Murikka-opisto laskuttaa tämän koulutuksen jälkeen työnantajalta.

Opetus, majoitus ja matkakorvaukset

Teollisuusliitto maksaa opetuksen, kurssin aikaisen majoituksen sekä matkakorvauksen edullisimman matkustustavan mukaan opiskelijalle.