Metallityöväen Liitto

Ületöökeeld ja streigihoiatus tehnoloogiatööstuses
 

(4.10.2011)

Metallityöväen liitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät toimihenkilöt YTN on kuulutanud kogu tehnoloogiatööstuses välja ületöökeelu. Samas on Metalliliit ja Pro jätnud streigihoiatuse 44 tehnologiatööstuse ettevõttele. Töövõitluse vahenditega püütakse anda hoogu möödunud neljapäeval katkestatud kollektiivlepinguläbirääkimistele.

Ületöökeeld algas vahetult täna, teisipäeval 4.10.2011. Metalliliidu poolt välja kuulutatud ületöö. ja reisikeeld puudutab kogu tehnoloogiatööstust, kaevandus- ja väärismetallide ala.

Ühtekokku jääb liitude väljakuulutatud töökeelu piiresse umbes 200 000 palgasaajat.

Töövõitluse esimene etapp tehnoloogiatööstuses algaks Teknologiateollisuus ry 44 liikmesettevõtte kõikides üksustes 21.10.2011 kell 6. Töövõitlus lõpeks 7.11.2011 kell 6, kui läbirääkimistel ei jõuta töövõtjaid rahuldava lahenduseni varem.

Töövõitluse piires oleks ühtekokku umbes 32 000 Metalliliidu ja Pro liiget.

Kuigi teated töövõitluse vahenditest esitati praegu, rõhutavad organistatsioonid, et töövõitluse meetmete elluviimist võib veel kaaluda, kui keskliidu laua taga peaks sündima vastuvõetavaid lahendusi.
SAK:i juhatus nentis juba varasemalt teisipäeval, et pakkumine tsentraliseeritud tööturulahendusest (töötingimused, milles tööandjate ja töövõtjate keskorganisatsioonid kokku leppisid) pole sellisena vastuvõetav.

Elektrialade liit kuulutab samuti välja ületöökeelu ja jätab oma streigihoiatuse tehnoloogiatööstusele.
Kõik tehnoloogiatööstuse läbirääkimised katkesid möödunud nädalal, kuna tööandjate esitatud palgatõusu ettepanek ei rahuldanud palgasaajaid. Pakkumine ei moodustanud kolmandikkugi töövõtjate esitatud pakkumisest. Läbirääkimiste katkestamisele avaldas mõju ka tööandjate käitumine palgaettepanekut tehes.

Metalliliidu teistel lepingualadel läbirääkimised jätkuvad: auto- ja masinaehitus, pleki- ja tööstusisolatsioon ja Palta hooldus- ja korrashoid.

Mida tähendab ületöökeeld?

Tänä alanud ületöökeeld tähendab seda, et töötaja järgib korralist tööaega ega tee ületöötunde ega lisatööd. Tööajaseaduse § 18 järgi on ületööks alati vajalik töötaja nõusolek. Ületööst keeldumine on seega lubatud ning tööandja ei tohi töötajat selleks kohustada. Ületöökeelu ajal tehakse tööd maksimaalselt normaalse regulaarse tööaja tundide piires. Samuti menetletakse tööaja-pangasüsteemide osas.

Reisikeeld tähendab seda, et tööasjades ei reisita väljaspool regulaarset tööaega.

Töövõitluse piires

Töövõitluse esimene etapp algaks 21.10.2011 järgmiste Teknologiateollisuus ry: liikmesettevõtte kõikides üksustes.

ABB Oy
Boliden Harjavalta Oy
Boliden Kokkola Oy
Kone Oyj
Kone Hissit Oy
Kone Industrial Oy
Konecranes Oyj
Konecranes Finland Oy
Konecranes Service Oy
Metso Oyj
Metso Automation Oy
Metso Endress + Hauser Oy
Metso Foundries Jyväskylä Oy
Metso Minerals Oy
Metso Paper Oy
Metso Power Oy
Metso Shared Services Oy
Oras Oy
Outotec Oyj
Outotec (Filters) Oy
Outotec (Finland) Oy
Outotec Turula Oy
Patria Finance Oyj
Patria Aerostructures Oy
Patria Aviation Oy
Patria Land Services Oy
Patria Land Systems Oy
Rautaruukki Oyj
Ruukki Construction Oy
Ruukki Engineering Oy
Ruukki Metals Oy
Ruukki Stainless Steel & Aluminium Oy
Sako Oy
Sandvik Mining and Construction Oy
Valmet Automotive Oy
Wärtsilä Oyj Abp
Wärtsilä Finland Oy