Metallityöväen Liitto

Ylityökielto teknologiateollisuuteen

Metallityöväen liitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ovat julistaneet ylityökiellon teknologiateollisuuteen.

Ylityökielto alkoi tiistaina 4.10. Metalliliiton julistamat ylityö- ja matkustuskiellot koskevat teknologiateollisuutta, kaivosalaa ja jalometallialaa.

Perjantaina 7.10. liitto on julistanut ylityökiellon myös pelti- ja teollisuuseristysalalle.

Ylityö- ja matkustuskielto koskee näitä aloja riippumatta siitä, onko työnantaja järjestäytynyt tai järjestäytymätön eli kuuluuko yritys työnantajaliittoon.

Kiellot eivät koske Metalliliiton sopimusaloista

  • auto- ja konealat
  • puolustusministeriön työpaikat
  • Paltan tekninen huolto- ja kunnossapito
  • (tietoliikenneala ja energia-ala)

Metsäteollisuuden korjaamoalalla on voimassaoleva työehtosopimus.

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

Ylityökielto tarkoittaa sitä, että työntekijä noudattaa säännöllistä työaikaa eikä tee ylityötä tai lisätyötä. Työaikalain 18 §:n mukaan ylityöhön tarvitaan aina työntekijän suostumus. Ylityöstä kieltäytyminen on siis sallittua, eikä työnantaja voi pakottaa tekemään ylityötä.

Ylityökiellon aikana työtä tehdään enintään normaali säännöllisen työajan tuntimäärä. Samoin menetellään työaikapankkijärjestelmien osalta.

Matkustuskielto tarkoittaa sitä, että työasioissa ei matkusteta säännöllisen työajan ulkopuolella.

Ylityökiellosta ja matkustuskiellosta kysyttyä

Koskeeko työaikapankkeja
- Kyllä

Työaikajousto
- Työaikajoustoja, jotka tasoittuvat samana päivänä, voi tehdä. Muulloin kuin saman päivän aikana tasoittuvia joustoja ylityökielto koskee.

Matkustaminen säännöllisen työajan puitteissa
- Jos komennus päättyy kello 16, on matkustuskielto voimassa. Komennukselta palataan seuraavana päivänä säännöllisellä työajalla.

Työtuntijärjestelmä
- Kyseessä ei ole ylityö, jos työ tehdään ennalta sovitun työtuntijärjestelmän mukaan esimerkiksi ma, ti, ke ja to 10 tuntia päivässä ja pe, la ja su ovat vapaapäiviä.

Ulkomaan komennukset

Ylityökielto ei koske ulkomailla tehtävää työtä.

Uusia ulkomaankomennuksia ei sovita lakon piiriin ilmoitettuihin yrityksiin ajalle, jolle työtaisteluvaroitus on annettu eli 21.10.-7.11.2011 väliselle ajalle.