Metallityöväen Liitto

Yhteiskuntavaikuttaminen on sopimustoiminnan tukemista

Metallityöväen liitolla on perinteisesti hyvät ja toimivat suhteet maan hallitukseen, eduskuntaan ja eri ministeriöihin. Yhteiskuntavaikuttamisella liitto pyrkii aina tukemaan työehtosopimustoimintaa, työsuojelua, lainsäännön kehittämistä ja alan työllisyyttä.

Yhteiskuntavaikuttaminen vaatii jatkuvaa yhteydenpitoa päättäjiin ja valmistelutyötä tekeviin virkamiehiin. Sen avulla vaikutetaan myös päättäjien ymmärrykseen käytännön työelämän realistisista pelisäännöistä. Metallin mallin kautta on voitu tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon toimivia järjestelmiä. Työelämän pelisäännöt voidaan toteuttaa parhaiten ja toimivimmin sopimustoiminnalla.

Yhteiskunnallisella edunvalvonnalla on voitu vaikuttaa myös työllisyyteen sekä metallialan työpaikkojen säilymiseen ja metalliteollisuuden laajentamismahdollisuuksiin. Metallityöväen liitto on vuosia puhunut kasvun työkaluista. Kasvun työkaluja ovat kansainvälisesti kilpailukykyisen energian saanti ja logistiikan toimiminen - niin maantie, -rautatie, -vesi- kuin viestintäverkkojen toimivuus ja laajuus. Keskeistä on myös koulutus, ammattitaidon laajentuminen ja monipuolistuminen.

Työsuojelusäännöstöjen ajanmukaistaminen, laitteiden turvallisuus sekä työympäristön viihtyvyys ovat olennaisia ihmisten jaksamiselle ja tuottavuuden parantumiselle.

Metalliliiton teollisuuspoliittinen ohjelma Teollisuutta tarvitaan hyväksyttiin kesäkuussa 2010.

Aineistoja

Metalliliiton teollisuuspoliittinen ohjelma 2010

  • Teollisuutta tarvitaan PDF