theme.header.metalliliitto

Nyheter

Aalto Industrifackets ordförande – Lehtonen vice

18.05.2017

Metallförbundets ordförande Riku Aalto har valts till Industrifackets ordförande. Turja Lehtonen som fungerat som Metalls förbundssekreterare valdes till det nya industrifackets vice ordförande. Personvalen gjordes av Metallförbundets extraordinarie förbundskongress.

Metallförbundet blev Industrifacket

17.05.2017

Metallförbundets extraordinarie kongress beslöt att ändra förbundets namn och samtidigt godkändes också förbundets nya stadgor. Det nya fackförbundet heter Industrifacket rf, på finska Teollisuusliitto ry. Förslaget godkändes enhälligt.

7
11.5.2017
Vakavan onnettomuuden jälkeen