theme.header.metalliliitto

Industrifacket

Industrifacket är landets största industrifackförbund och medlem i Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC.

Förbundet samlar löntagare från olika branscher inom metallindustrin i gemensam verksamhet. Förutom metallbranschen är branscherna i storleksordning bil- och maskinreparationsbranschen, bil- och maskinhandelsbranschen, telekommunikationsbranschen, plåt- och industriisoleringsbranschen, gruvbranschen, ädelmetallbranschen, försvarsministeriets arbetsplatser, skogsindustrins reparationsbransch och energibranschen.

Förbundets primära uppgift är att förbättra medlemmarnas arbets- och lönevillkor samt deras sociala ställning.

De av förbundet framförhandlade kollektivavtalen preciserar lönegrunderna, miniminivån för den lön som utbetalas samt de övriga anställningsvillkoren.

En person ansluter sig till en fackavdelning och hör därigenom till Industrifacket.

Medlemmen är också medlem i Metallarbetarförbundets arbetslöshetskassa.

Vi behöver industri

  • Sammandrag av Metallarbetarförbundets industripolitiska program
    PDF