Metallityöväen Liitto

SAK: Ei työaikajoustoja työntekijöiden terveyden kustannuksella

07.07.2017

Suomen ammattiliittojen kesksujärjestö SAK katsoo, että valmisteilla olevissa työajan joustoissa on vaarana, että ne tapahtuvat työntekijän jaksamisen ja hyvinvoinnin kustannuksella.

Työaikalakia ja nollatuntisopimuksia on puitu kahdessa työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa työryhmässä. Ministeriö on valmistellut selvitysten perusteella työaikalain säännösten päivittämistä koskevan mietinnön, joka julkaistiin 7. heinäkuuta.

SAK:n huolena on, että uusia joustoja työaikalakiin hyödynnetään lähinnä työnantajan tarpeisiin.

- Työn joustavoittaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että työt voidaan yhä enemmän tehdä viikon jokaisena päivänä ja ympäri vuorokauden. Vuorotyö ja muu epäsäännöllinen työaika rasittaa työntekijöitä, sanoo SAK:ta työryhmissä edustanut lakimies Anu-Tuija Lehto.

SAK kritisoi ministeriön mietintöä siitä, että se sisältää mahdollisuuden huomattaviin joustoihin työajan suhteen, mutta valvonta jää puolitiehen.

Eräs työaikalain uudistamisen lähtökohta oli uusien muuttuneiden työntekomuotojen huomioon ottaminen. Mietinnössä ei kuitenkaan ole otettu huomioon esimerkiksi silpputyötä tekeviä vaan on keskitytty joustoihin.

SAK:n mielestä nollatuntisopimuksilla työskentelevien tilanne ei nollatuntityöryhmän esityksen keinoilla parane.

Työryhmä esittää, että työnantajan pitäisi arvioida työn määrä silloin, kun kyse on nollatyösopimuslaisista tai tarvittaessa töihin kutsuttavista tai sellaisista työntekijöistä, jotka ovat osa-aikaisia, mutta joiden työaika vaihtelee.

- Koska arvio ei sido työnantajaa, esitys ei käytännössä parantaisi nollatuntisopimuslaisten asemaa lainkaan, Lehto kommentoi.

- Tällainen silpputyön ja epävarmuuden suosiminen on kummallista tilanteessa, jossa Euroopan komissio on huhtikuussa 2017 esittänyt nollatuntisopimusten kieltämistä.

Suomessa arviolta 80 000 henkilöä työskentelee nollatuntisopimuksella. SAK esittää, että työsopimuksessa olisi aina sovittava sitovasti jostakin tuntimäärästä ja että tuntimäärää tarkastellaan säännöllisin väliajoin.

Työ- ja elinkeinoministeriön mietintö lähtee nyt lausuntokierrokselle ja hallituksen esitys uudesta työaikalaista käsitellään eduskunnassa syksyllä.

Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö 

Nollatyösopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietintö

www.sak.fi

« Uutislistaukseen