Metallityöväen Liitto

Sähköalan päätös jätti paljon auki

16.06.2017

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta antoi äskettäin ratkaisun, jossa se otti kantaa teollisuusasennuksiin sovellettavasta työehtosopimuksesta. Lautakunta katsoi, että näissä töissä pidetään yleissitovana kahta eri työehtosopimusta.

Teollisuusliitto uskoo, että yleissitovuuslautakunnan päätös sähköalan sopimuksista selkeyttää osin alan tilannetta. Toisaalta lautakunta jättää itse pääasian ratkaisematta. Lautakunnan lausunnon mukaan sekä Teknologiateollisuuden että Sähköistys- ja sähköasennusalan sopimukset ovat yleissitovia.

- Lautakunta vahvisti nyt, että sähkötöitä voidaan tehdä myös meidän työehtosopimuksellamme. Mutta varsinkin ns. villien työnantajien osalta jää edelleen epäselväksi, kumpaako sopimusta noudatetaan, Teollisuusliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Turja Lehtonen sanoo .

Silloinen Metalliliitto ja Teknologiateollisuus pyysivät lautakunnalta vahvistusta siihen, kumpaa sopimusta voidaan pitää yleissitovana. Taustalla on epäselvyys teollisuusasennuksiin sovellettavasta sopimuksesta. Metalliliiton näkökulmasta katsottuna toinen SAK:lainen työntekijäliitto, Sähköliitto, on pyrkinyt laajentamaan sopimusalaansa teollisuusasennuksiin.

- Metalliliitto, ja nyt siis Teollisuusliitto, ei ole pyrkinyt laajentamaan sopimuksensa soveltamisalaa eikä liitto ole pyrkinyt haalimaan Sähköliiton jäseniä omaan liittoonsa. Komennuskohteissa tehtävät kone- ja laiteasennukset ovat kuitenkin Teknologiateollisuuden alaisia töitä, Lehtonen korostaa.

Teollisuusliiton varapuheenjohtaja korostaa liiton valmiutta sovitella asiaa. Tätä on tosin yritetty aiemminkin SAK:n sisällä. Tuo sovittelu päättyi kuitenkin Sähköliiton lähdettyä pois sovittelusta. Asiaa on ratkottu myös välimiesoikeudessa. Sen päätöksen mukaan hissiasennuksiin sovelletaan Teknologiateollisuuden sopimusta.

Lisätietoja:

Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja Turja Lehtonen, puh. 0400 535 616

« Uutislistaukseen