Metallityöväen Liitto

Uuden liiton sääntöjen rakenne ja yksityiskohdat on muokattu nykyaikaisiksi

17.05.2017

Ylimääräinen liittokokous käsittelee uuden teollisuusliiton säännöt ja ammattiosastojen mallisäännöt. Asiakohdan esitteli Metalliliiton järjestöpäällikkö Vesa Aallosvirta.

Esitys liiton säännöiksi ja ammattiosastojen mallisäännöiksi on valmisteltu liittoyhteistyöhankkeen sääntötyöryhmässä, jonka työskentelyssä ovat olleet mukana kaikkien kolmen liiton edustajat.

– Esityksissä on otettu huomioon kaikkien mukana olevien liittojen ja ammattiosastojen nykyiset säännöt. Esitys on kompromissi, jonka rakenne pohjautuu nykyisiin Metalliliiton ja ammattiosastojen sääntöihin, Aallosvirta aloitti.

Esityksen mukaan ammattiosaston varsinaisina jäseninä ovat jatkossakin työmarkkinoiden käytettävissä olevat jäsenet sekä vapaajäsenet.

– Ainoastaan kannatusjäsenillä on rajoitetut jäsenoikeudet niin kuin nykyisissäkin säännöissä on.

Ammattiosastojen jäsenmaksupalautuksista päättää nykyisen käytännön mukaisesti liiton valtuusto vuosittain.

– Esityksessä ammattiosastojen suhteellinen osuus kasvaa ja liiton osuus pienenee. Ammattiosastojen euromääräinen palautus laskee hieman. Tästähän hyötyvät jäsenet pienempinä jäsenmaksuina.

Sääntöesityksen mukaan liiton valtuusto päättää ammattiosastojen mallisäännöistä 2/3 enemmistöllä. Liittokokous puolestaan käsittelee ammattiosastojen mallisäännöt samassa yhteydessä liiton sääntöjen kanssa.

– Niin tehdään tässäkin liittokokouksessa. Sääntöihin tehty kirjaus liittokokousten välillä korkeimman päättävän elimen mahdollisuudesta muuttaa ammattiosastojen mallisääntöjä johtuu ainoastaan siitä, että jos kauden aikana ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuu sellaisia asioita, jotka pakottavat sääntömuutoksiin, niin ne olisi mahdollista tehdä liittokokouskauden aikana.

– Nykyisten sääntöjen mukaan hallitus voi muuttaa ammattiosaston mallisääntöjä. Uudessa liitossa päätöksenteko on haluttu liittokokouskaudella korkeimman päättävän elimen eli valtuuston tehtäväksi.

Sääntöjen rakennetta on hiukan muokattu ja joitakin asiakohtia on nykyaikaistettu kirjoittamalla ne uuteen muotoon asiasisältöä muuttamatta.

– Tällä on pyritty johdonmukaistamaan ja selkeyttämään sääntöjä.

Liittokokoukselle esiteltävät säännöt ovat Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin ennakkotarkastamat.
 

Esitykset säännöiksi:

Liiton säännöt PDF
Ammattiosaston mallisäännöt PDF

« Uutislistaukseen