Metallityöväen Liitto

Työuupumus on pitkittynyttä väsymystä, joka voi kehittyä salakavalasti

13.04.2017

Joka neljäs työikäinen suomalainen kärsii erilaisista työuupumusoireista.

Mistä työuupumus johtuu, neuropsykologi Laura Sokka Työterveyslaitokselta?

– Työuupumukseen liittyy aina tavalla tai toisella työ. Uupuminen voi johtua esimerkiksi johtamisen, työn järjestelyjen tai työpaikan sosiaalisten kuvioiden ongelmista.

Onko työuupumus muutakin, kuin että nyt minua väsyttää?

– Väsymys, joka työuupumukseen liittyy, ei lähde tavallisella levolla, viikonlopun aikana tai välttämättä lomallakaan. Työuupumus on kokonaisvaltaista, pitkittynyttä väsymystä, jossa jaksamisen rajat ovat tulleet vastaan. Ja palautuminen ei yksinkertaisesti onnistu.

 – Työssä uupumiseen liittyy tavallisesti myös oman työn merkityksen kyseenalaistaminen. Asennoituminen omaa työtä kohtaan muuttuu kyyniseksi. Jossakin vaiheessa voi alkaa tuntua, ettei ammattitaito enää riitä oman työn tekemiseen.

Miten uupumus näkyy uupuneen työssä?

– Usein niin, että voimat kuluvat vain rutiinien pyörittämiseen. Uupunut ei pysty ottamaan vastaan uudenlaisia ajatuksia tai tuottamaan uudenlaisia ideoita, joita tämän päivän työelämässä usein odotetaan.

– Vaikka tekemättömien töiden pino pöydällä kasvaa, uupunut ei välttämättä pysty niihin tarttumaan. Tehtävien laittaminen tärkeysjärjestykseen on vaikeaa.

– Monesti uupuneet kokevat vaikeuksia tiedon käsittelyssä: ajatukset harhailevat, on vaikea keskittyä, tuntuu että muisti pätkii. Se on työuupumukseen liittyvä kokemus, jota ihmiset osaavat kuvailla arkikielessään.

Miten työuupumus näkyy työpaikalla?

– Uupunut on usein ärtynyt, kun kaiken aikaa on keskeytyksiä tai tulee uusia tehtäviä.

– Työuupumus tuppaa myös tarttumaan työyhteisössä. Ärtynyt tai negatiivinen vire tarttuu herkästi sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Silloin käy usein myös niin, että toisille ei välttämättä anneta positiivista palautetta, joka veisi asioita eteenpäin. Tulee helpommin töksäyteltyä asioita, joita virkeänä ei välttämättä tulisi sanoneeksi.

– Uupunut monesti vielä sinnittelee työtehtäviensä kanssa, jotta pystyisi suoriutumaan tehtävistään riittävän hyvin ja jotta työkaveri ei saisi kontolleen sitä, mikä uupuneelta jäisi tekemättä.

Kuinka pitkään uupunut voi pärjätä työssään?

– Siihen on vaikea vastata yksiselitteisesti. Työuupumus ei kehity kovin nopeasti. Se kehittyy vähitellen, tavallisesti useiden kuukausien mittaan.

– Kehittyminen voi olla niin hidasta, ettei sitä itse välttämättä heti huomaa. Kuormituksesta saattaa tulla uupuneelle ikään kuin uusi normaali ja hän siedättyy siihen olotilaan.

 – Olisi tärkeää pitää huoli, että jokaiseen työpäivään mahtuisi myös todellista irtautumista työstä. Tämä ei ole aina helppoa, sillä tämän päivän työelämässä työvälineet kuten kännykät ja kannettavat tietokoneet ovat kaikkialla ja kaiken aikaa saatavilla.

– On erityisen tärkeää, että niin työntekijät kuin esimiehetkin panostavat siihen, että kaikilla on mahdollisuus irtautua työstä, jotta myös palautuminen voisi onnistua.

Mitä vaihtoehtoja uupuneella on, jos hän ei enää pärjää?

– On tärkeää, että itse tunnistaa jaksamisen rajojaan ja puhuu kokemuksistaan. Koska ongelma on kehittynyt työssä, sitä olisi hyvä yrittää ratkoa lähiesimiehen ja työterveyshuollon kanssa.

– Jos huomaa työkaverin uupuvan, voi myös asiallisesti kysyä häneltä tämän jaksamisesta.

Voiko työuupumuksesta toipua?

– Voi toipua. Joskin aikaa se varmasti vie, ei se hetkessä häviä. Koska uupuminen kehittyy pitkän ajan kuluessa, toipumiseenkin tarvitaan pitempi kaari.

UP/Mika Peltonen

« Uutislistaukseen