Metallityöväen Liitto

Työttömyysturvaan tuli muutoksia vuodenvaihteessa

10.01.2017

Työttömyysturvaan liittyviin lakeihin tuli vuodenvaihteessa merkittäviä muutoksia. Muutokset koskevat sekä työttömyysturvan maksatusta että TE-toimistojen työvoimapoliittisia käytäntöjä.

Työttömyyskassojen maksamaan ansiopäivärahaan liittyvät suurimmat muutokset ovat päivärahan enimmäiskeston leikkaus sadalla päivällä, omavastuuajan pidentäminen ja päivärahaan maksettavien korotusosien leikkaus.

Työttömyyskassat alkavat vuoden alusta maksaa kokonaan uutta etuutta, liikkuvuusavustusta, joka korvaa työmatka- ja muuttokustannuksia.

Lisäksi työttömyysturvaan tulee useita muita, pienempiä muutoksia.

Lue lisää muutoksista Metallityöväen työttömyyskassan sivuilta

« Uutislistaukseen