Metallityöväen Liitto

Koulutus antaa eväitä toimia

Valtakunnallinen koulutus

Teollisuusliiton Murikka-opisto Tampereen Teiskossa tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kouluttautumiseen.

Kursseja järjestetään Murikan lisäksi myös Helsingissä Hakaniemen toimipisteessä.

Koulutusta on tarjolla erilaisissa luottamustehtävissä toimiville niin luottamusmiehille, työsuojeluhenkilöille kuin ammattiosastojen toimihenkilöillekin. Monet kurssit ovat avoimia myös kaikille itsensä kehittämisestä kiinnostuneille jäsenille.

Kursseja järjeastetään eri aihealueista: sopimustoiminta, neuvottelutaito, palkkatekniikka, työsuojelu, työhyvinvointi, yhdenvertaisuus, järjestötoiminta, johtaminen, ihmissuhde- ja ilmaisutaidot, tietotekniikka jne.

Opettajat ja Murikanrannan johdon tavoitat sähköpostilla tai matkapuhelimilla.

Murikasta saat lisätietoa Murikan kotisivuilta ja Teollisuusliiton koulutuksen toiminta-alueelta, puh. 020 77 41500.

Kaikkien kurssien ajankohdat ja sisällöt näet Murikan sivuilla tai opinto-oppaasta.

Vuoden 2017 opinto-opas PDF
Vuoden 2017 kurssiesite PDF

Kohti uutta teollisuusliittoa -Yhteiset kurssit vuonna 2017 PDF

Kaikille opistokursseille haetaan kurssihakemuslomakkeella (ammattiyhdistysliikkeen kurssihakemus, opintovapaa- ja opintotukihakemus), jonka saa ammattiosaston opintosihteeriltä, luottamusmiehiltä, aluetoimistosta tai liiton toimistosta. Lomakkeen ja sen täyttöohjeet saat myös tästä.

Alueellinen koulutus

Aluetoimistot järjestävät useita tapahtumia ja koulutustilaisuuksia alueillaan. Alueiden järjestämiin tilaisuuksiin ilmoittaudutaan alueiden ilmoittamalla tavalla.

Paikallinen koulutus

Ammattiosastojen ja seuturyhmien järjestämä koulutus on paikallisista tarpeista lähtevää koulutusta. Paikallisen koulutuksen etuja ovat  ajankohtaisuus ja jäsenten mahdollisuus osallistua lähellä tapahtuvaan lyhytkestoiseen koulutukseen.

Myös paikallista koulutusta ohjaavat vuosittain liiton ja toiminta-alueiden painopisteet. Jäsenhankintakampanja on yksi keskeisistä painopisteistä. Paikallisen koulutuksen tavoitteena on herättää jäsenten kiinnostus työpaikan edunvalvontaan ja parantaa sitä kautta työhyvinvointia. Koulutus aktivoi jäseniä ja kehittää siten järjestötoimintaa.

Paikallisen koulutuksen järjestämisestä saat lisätietoja tästä ja Teollisuusliiton koulutuksen toiminta-alueelta, puh. 020 77 41500 tai Sari Helmiseltä, puh. 040 521 0970.

Ammattitutkinnot

Työssä, oppisopimuksin, kursseilla ja itse opiskellen saavutettu osaaminen voidaan muuttaa viralliseksi ammattitutkinnoksi taidot näyttämällä.

Verkko-opiskelu

Ay-tiedon perusteita voi opiskella myös verkossa. SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen Työelämän verkko-opistossa ovat mukana myös Teollisuusliitto ja Murikka-opisto. www.tyoelamanverkko-opisto.fi.  Sivulta löytyy verkkokurssin lisäksi monia itseopiskelumateriaaleja, joita voi hyödyntää vaikka paikallisessa koulutuksessa.
 

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton yhteistyössä laatiman Työsuhdeasiat-verkkokurssin tavoitteena on työsuhdeasiain tietouden lisääminen. Verkkokurssilla opiskellaan yksin sekä ryhmissä.  Lisätietoja kurssista tästä.

Koulutustoiminta

Yhteystiedot

Opinto-oppaat

Vuoden 2017 opinto-opas
Vuoden 2017 kurssiesite

Kohti uutta teollisuusliittoa - yhteiset kurssit vuonna 2017 PDF

Linkkejä

Murikka-opisto

Yhteiset tavoitteet - yhteinen etu -valmennusohjelma

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden yrityskohtaisesti räätälöity valmennusohjelma yhteistoiminnan ja paikallisen sopimisen kehittämiseen. Lue lisää  

Työsuhdeasiat-verkkokurssi

Lue lisää

Koulutusrahasto