Metallityöväen Liitto

Vapaa- ja kannatusjäsenyydet

Vapaajäsenyys

Ammattiosaston jäsen saavuttaa vapaajäsenyyden, kun hän on liittynyt ammattiosastoon 31.12.2012 mennessä ja ollut sääntöjen 3 § 4 kohdassa mainitun ammatillisen järjestön jäsenenä vähintään 30 vuotta ja kun hän saa vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä.

Vapaajäsenyyden myöntää liittohallitus asianomaisen ammattiosaston hallituksen esityksestä.

Opiskelijajäsenyys

Ammattiosaston opiskelijajäseneltä ei peritä jäsenmaksua eikä hänellä ole äänioikeutta liiton tai ammattiosaston suorittamissa vaaleissa tai muissa äänestyksissä. Opiskelijajäsenellä on kuitenkin ammattiosaston kokouksissa puhe- ja esitysoikeus. Hän voi osallistua ammattiosaston ja liiton toimintaan sekä saada jäsenkortin ja jäsenlehden.

Kun opiskelijajäsen siirtyy työskentelemään liiton järjestämis- ja sopimusalalle, hän voi saada täydet jäsenoikeudet ammattiosastossa samoin edellytyksin kuin uusi jäsen. Opiskelijajäsenen hyväksymisestä ammattiosaston varsinaiseksi jäseneksi päättää ammattiosaston hallitus.

Seniorijäsenyys

Seniorijäsenyys luotiin, jotta ammattiosastot voivat tarjota mahdollisuuden osallistua ammattiosaston toimintaan niille aktiivisesti toimineille, eläkkeelle siirtyneille jäsenille, jotka eivät täytä vapaajäsenyyden ehtoja. 

Ammattiosaston jäsen, joka on ollut yhtäjaksoisesti 3 §:n 4 kohdan tarkoittaman ammatillisen järjestön jäsenenä vähintään 20 vuotta, toiminut aktiivisesti ammattiosaston toiminnassa ja saa vanhuuseläkettä tai varhennetua vanhuuseläkettä, voi ammattiosaston tekemällä kirjallisella hakemuksella saada seniorijäsenyyden. Hakemukseen tulee merkitä mm. luottamustoimet aktiivijäsenyyden toteamiseksi.

Seniorijäseneksi hyväksymisestä päättää liittohallitus. Seniorijäsenmaksun  suuruuden päättää vuosittain liittovaltuusto, ja jäsenmaksu laskutetaan jäsenyyden hakeneelta ammattiosastolta.

Seniorijäsenellä ei ole äänioikeutta liiton tai ammattiosaston suorittamissa vaaleissa tai muissa äänestyksissä.

Seniorijäsenellä on kuitenkin ammattiosaston kokouksissa puhe- ja esitysoikeus. Seniorijäsen voi osallistua ammattiosaston ja liiton toimintaan sekä saada jäsenkortin ja jäsenlehden.

Seniorijäsenhakemus DOC

Oletko jäämässä eläkkeelle?

Jos et ole saanut eläkepäätöstä 2–3 viikkoa ennen eläkkeelle jäämistä, ota yhteys omaan eläkelaitokseen.

Ilmoita eläkkeelle jäämisestäsi lähettämällä eläkepäätös (kopio) liiton jäsenrekisteriin.
Tarkastamme jäsenyytesi tilan ja mahdollisen oikeuden vapaajäsenyyteen
Lisätietoja Teollisuusliiton jäsenpalvelusta puh. 020 7741180
 

Lisätietoja eläkeasioista:

Tietoa eläkkeistä ja mm. eläkelaskuri (Ilmarinen)

Eläkkeelle jäävän pikaopas (Kela)

www.tyoelake.fi

Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry