Metallityöväen Liitto

Vapaajäsenyydet

Ammattiosasto voi hakea jäsenelleen vapaajäsenyyttä seuraavin edellytyksin:

Vapaajäsenyys

Ammattiosaston jäsen saavuttaa vapaajäsenyyden, kun hän on liittynyt ammattiosastoon 31.12.2012 mennessä ja ollut sääntöjen 3 § 6 kohdassa mainitun ammatillisen järjestön jäsenenä vähintään 30 vuotta ja kun hän on siirtynyt eläkkeelle tai tullut pysyvästi työkyvyttömäksi.

Vapaajäsenhakemus DOC

Seniorijäsenyys

Seniorijäsenyys luotiin, jotta ammattiosastot voivat tarjota mahdollisuuden osallistua ammattiosaston toimintaan niille aktiivisesti toimineille, eläkkeelle siirtyneille jäsenille, jotka eivät täytä vapaajäsenyyden ehtoja. 

Ammattiosaston jäsen, joka on ollut yhtäjaksoisesti 3 §:n 7b kohdan tarkoittaman ammatillisen järjestön jäsenenä vähintään 20 vuotta ja siirtynyt eläkkeelle tai on pysyvästi työkyvytön, voi ammattiosaston tekemällä kirjallisella hakemuksella saada seniorijäsenyyden. Hakemukseen tulee merkitä mm. luottamustoimet aktiivijäsenyyden toteamiseksi.

Seniorijäseneksi hyväksymisestä päättää liittohallitus. Seniorijäsenmaksun  suuruuden päättää vuosittain liittovaltuusto, ja jäsenmaksu laskutetaan jäsenyyden hakeneelta ammattiosastolta.

Seniorijäsenellä ei ole äänioikeutta liiton, aluejärjestön tai ammattiosaston suorittamissa vaaleissa tai muissa äänestyksissä. Seniorijäsen voi osallistua ammattiosaston ja liiton toimintaan sekä saada jäsenkortin ja jäsenlehden.

Seniorijäsenhakemus DOC