Metallityöväen Liitto

Teollisuusliiton valokuva-arkisto

Teollisuusliiton valokuva-arkisto toimii liiton jäsenlehden Ahjon sekä liiton historiallisen kuvamateriaalin kuva-arkistona.
(Metallityöväen Liiton nimi vaihtui Teollisuusliitoksi 17.5.2017)

 Rauta- ja metallityöntekijäin liiton perustava kokous 1899

 Kuvatilaus
- ohje
- ammattiosastot
- ulkopuoliset

Valokuvien tilauslomake

 Valokuvien arkistointi ja kuvatietojen tallentaminen
- kuvatiedot talteen
- paperikuvien ja diojen arkistointi ja säilyttäminen
- digikuvien arkistointi
Kuvien toimittaminen valokuva-arkistoon

Neuvonta ja opastus
- ammattiosastot
- historiankirjoittajat
- tutkijat

Kuvien toimitus- ja käyttöehdot

Valokuva-arkisto

Valokuva-arkiston tehtävänä ja tavoitteena on varmistaa liiton toiminnan ja historian kannalta tärkeiden, sille hankittujen tai toiminnan tuloksena syntyneiden valokuvien käytettävyys ja säilyminen.

Valokuva-arkistossa on noin 18 000 aiheenmukaisesti järjestettyä ja yksityiskohtaisesti kuvatietokantaan luetteloitua valokuvaa. Kuvatietokanta sekä valokuvaluokitus helpottavat kuvien löytymistä.

Valokuva-arkiston kokoelmat muodostuvat liiton jäsenlehteen (Ahjo) hankituista valokuvista sekä liiton muun toiminnan (toiminta-alueet ja aluetoimistot) tuloksena syntyneistä tai hankituista valokuvista.

Valokuva-arkistossa on valokuvia vuosisadan alusta tähän päivään. Vuosisadan alusta on säilynyt lähinnä työpaikkakuvia sekä kuvia liiton ja ammattiosastojen toiminnasta.

Valokuvat on luokiteltu viiteen eri pääluokkaan:
1. Henkilökuvat
2. Metallityöväen liittoa ja sen toimintaa koskevat kuvat
3. Yhteistyöjärjestöt
4. Teollisuus
5. Yleinen luokitus

Yhteystiedot

Graafinen sihteeri
Arja Eriksson-Vakkari
020 77 41016

Postiosoite:
Teollisuusliitto ry, Valokuva-arkisto
PL 107
00531 HELSINKI

Valokuvien tilauslomake