Metallityöväen Liitto

Työsuojeluyksikkö

Metallityöväen liiton työsuojeluyksikkö on osa edunvalvonnan toiminta-aluetta, jonka vastuulla ovat myös sosiaaliturvaan liittyvät asiat. Työsuojeluyksikön pitkänajan linjaukset luodaan neljänvuoden välein pidettävässä liittokokouksessa. Viimeisen kokouksen päätökset löydät näiltä sivuilta.

Metallityöpaikkojen työsuojelulliset tarpeet vaikuttavat keskeisesti siihen, mitkä ovat työsuojeluyksikön toiminnan painopisteitä, jotta työpaikat saataisiin turvallisiksi, terveellisiksi, viihtyviksi ja kehittäviksi.

Yksikön toimitsijat ovat mukana yhteistyötahojen kanssa erilaisissa työryhmissä ja vaikuttavat näin työsuojelun ja sosiaaliturvan kehittämiseen.

Työsuojeluyksikön ydintehtävät

  • metallin työsuojeluriskien hallinta
  • työkyky ja jaksaminen
  • ympäristönsuojelu
  • sopimustoiminta ja muu edunvalvonta
  • työkyvyttömyysturva
  • yhteiskunnallinen vaikuttaminen
  • kansainvälinen yhteistyö

Metalliyritysten työsuojelutoiminta perustuu kasvavassa määrin eurooppalaisen työsuojeluajattelun mukaisesti omien riskien tunnistamiseen ja hallintaan

Monilta pieniltä työpaikoilta puuttuu työsuojeluorganisaatio. Liiton kehittämät työsuojelupäivät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin keskittyvät näihin ongelmiin. Ajatuksena on kehittää käyntien ja kirjallisen yhteenvedon avulla työpaikkojen työsuojelutyötä sekä täydentää ammattiosastojen työsuojelu- ja muun edunvalvontaorganisaation kattavuutta.

Yksikön henkilökunnalta saat yksityiskohtaisempaa tietoa työturvallisuusasioiden lisäksi mm. tapaturmavakuutuksista, ammattitaudeista, työeläkkeistä, työssä jaksamisesta ja ympäristöasioista.

 

Yhteystiedot

Työsuojeluksikkö