Metallityöväen Liitto

Työsuojeluvaalit 1.11. - 31.12.2015

Työsuojeluvalinnat tehdään marras - joulukuussa

Työpaikkojen edunvalvonnan kannalta merkittävä tapahtuma työpaikalla ovat työsuojeluvalinnat. Työsuojeluvaalit ovat ajankohtaiset marras-joulukuussa aina kahden vuoden välein.

Vähintään kymmenen työntekijän työpaikoille on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua sekä sovittu määrä työsuojeluasiamiehiä.

Työsuojelutoimikunta tai vastaava yhteistoimintaelin on muodostettava yli 20 hengen työpaikoille.

Valinnat tehdään nyt vuosiksi 2016–2017, jos ei muuta ole perustellusta syystä sovittu.

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt ovat monessa mielessä tärkeitä toimijoita. He ovat työntekijöiden edustajia ja uudistusten alullepanijoita.  Liitto voi toimia vain hyvien luottamushenkilöiden, työsuojeluaktiivien ja ammattiosastojen toimihenkilöiden kautta. Suuri haaste on työsuojeluvaltuutettujen saaminen erityisesti pienille työpaikoille.

Tärkeätä on, että ehdokkaita löytyisi työsuojelutehtäviin kaikilta työpaikoilta. Työpaikkojen aktiivit ja ammattiosastot ovat tässä tehtävässä keskeisessä asemassa.

Lainsäädännön mukaan työsuojeluvaali on aina työpaikkakohtainen asia, ja vaaliin saavat osallistua kaikki työpaikan työntekijät, ammattiliiton jäsenyydestä riippumatta. Ammattiosaston olisi kuitenkin koordinoitava jäsentyöpaikkojensa tilannetta ja käytettävä kaikki mahdolliset vaikuttamiskeinot ehdokkaiden saamiseksi.

Metallin työpaikoilla noudatetaan keskusjärjestöjen välillä sovittua teollisuuden ja palvelualojen vaaliohjetta vuodelle 2015. Kannattaa tutustua ohjeisiin huolella, ettei työpaikalla ja vaalissa synny epäselvyyksiä. Työsuojeluasiamiesten ja työsuojelutoimikunnan jäsenten valinta suoritetaan soveltaen tätä ohjetta.

Työsuojeluvaaliohjeet PDF

Lisää vaalimateriaalia sivulla
www.metalliliitto.fi/lomakepankki > Työsuojeluvaalit