Metallityöväen Liitto

Työsuojelu on osa edunvalvontaa

Teollisuusliitto on asettanut tavoitteekseen terveellisen, turvallisen, viihtyisän ja kehittävän työn ja työympäristön jokaisen työntekijän perusoikeutena.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että työympäristö ja työolosuhteet ovat turvalliset. Työntekijän tulee noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita. Työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetun ja työsuojeluasiamiehen keskuudestaan.

Metalliteollisuudessa on jo pitkään tehty tuloksellista työsuojelutyötä ja monilla työpaikoilla nolla tapaturmaa -ajatuksen pohjalta.

Työsuojeluvaltuutetut työpaikalla

On tärkeää, että työpaikoille luodaan toimiva työsuojeluorganisaatio ja huomataan työsuojelun merkitys työpaikan toiminnassa. Työpaikan yhteistyö on määritelty teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa.
Lue lisää

Metalliyritysten työsuojeluvaltuutetun valinta työpaikalla tapahtuu valvontalakia ja Työturvallisuuskeskuksen ja työmarkkinajärjestöjen sopimaa teollisuuden ja palvelualojen työsuojeluvaaliohjetta noudattaen.
Työsuojeluvaalit pidetään marras-joulukuussa 2017.
Lue lisää vaaleista
Ohje työsuojeluvaalien järjestämisestä PDF 
 

Sopimus työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä

Sopimus työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä metalliteollisuudessa on Teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa kohdassa 28 Työsuojeluvaltuutetun ja työsuojeluasiamiehen toimintaedellytykset.

Työsuojeluhenkilöstön koulutus

Teollisuusliitto kouluttaa liiton jäsenenä olevia työsuojeluhenkilöitä Murikka-opistossa. Lisätietoja koulutuksesta saat liiton koulutuksen toiminta-alueelta, työympäristöyksiköstä tai Murikka-opistolta. Oikeudesta osallistua koulutukseen saat tietoa koulutussopimuksesta. Ammattiosastoille liitto tarjoaa erilaista työsuojeluun liittyvää koulutusta.

Työsuojeluvalvonta työpaikalla

Työpaikan työsuojeluvalvonta ja vastuu kuuluu ensisijaisesti työnantajalle. Jos työpaikallasi on työsuojelullisia puutteita tai laiminlyöntejä niin ota yhteys työnantajaan tai tämän edustajaan sekä työsuojeluvaltuutettuun. Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueen velvollisuus on puuttua esiin tulleisiin epäkohtiin, jos niitä ei ole saatu ratkaistuksi työpaikalla.

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuden kehittämiseksi teollisuuden yhteisillä työpaikoilla on kehitetty valtakunnallinen menettelytapa, josta käytetään nimeä työturvallisuuskorttikoulutus. Tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta. 
Lisätietoja:  www.tyoturvallisuuskortti.fi


Asiallinen kohtelu sallittu

Työpaikkakiusaaminen on tuttu ilmiö myös metalliteollisuudessa. Teollisuusliiton tasa-arvotoimikunta on tuottanut työpaikoille epäasiallista kohtelua käsittelevän aineiston. Lue lisää.

Hyödyllisiä linkkejä