Metallityöväen Liitto

Toimistojen väliset työryhmät

Projektihallituksen nimittämien työryhmien tehtävänä on laatia projektihallitukselle esitykset ja raportit siitä, miten työryhmän toimialaan liittyvät asiat hoidetaan uudessa liitossa. Raporttien tulee sisältää päälinjaukset toimialueen tehtävänannon mukaisista asioista sekä alustava arvio toimialueen henkilö- ja muiden resurssien tarpeesta uudessa liitossa.

Työn lähtökohtana ovat aiesopimuksen ja liittofuusion valmistelutyössä tuotetun yhteisen aineiston peruslinjaukset. Työryhmien työ käynnistyi 9.3.2016 järjestetyssä yhteistilaisuudessa.

Projektityön tavoitteena on hyödyntää liittojen ja työttömyyskassojen parhaat toimintatavat ja käytännöt uudessa liitossa.

Työryhmien tehtävät ja kokoonpano

Kaikkien työryhmien perustehtävänä on laatia projektihallitukselle esitys, miten työryhmän toimialaan liittyvät asiat hoidetaan uudessa liitossa. Työryhmiä on tällä hetkellä yhteensä 11:

1. Edunvalvonta, työehtosopimustoiminta ja lakipalvelut

 • määritellä uuden liiton työehtosopimustoiminnan peruslinjaukset ja tavoitteet
 • miten ja mistä tes-neuvonta hoidetaan, miten paikallisen sopimisen tuki  ja työriidat hoidetaan
 • miten työehtoja tukevat lakipalvelut hoidetaan
 • miten edunvalvontaa tukeva tutkimustoiminta, kansainvälinen toiminta ja yhteiskuntavaikuttaminen hoidetaan
 • sektorijohtokuntien tehtävien ja toiminnan organisointi, mahdollisten työehtoneuvottelukuntien, työehtojaostojen, tms.  tehtävät, roolit ja työnjako

Metalliliitto: Jyrki Virtanen vpj, Kauno Koskela, Anu-Hanna Anttila
TEAM: Toni Laiho, Marko Rosqvist, Heli Puura
Puuliitto: Jyrki Alapartanen, Eero Juhonen, Jarmo Tuomainen

2. Työympäristö ja työsuojelutoiminta, työhyvinvointi, tasa-arvo, työelämän kehittäminen

 • määritellä uuden liiton työhyvinvoinnin, työelämän kehittämisen ja työsuojelutoiminnan peruslinjaukset
 • määritellä tasa-arvo- ja sosiaalipolitiikan peruslinjaukset ja tavoitteet
 • mitä hoidetaan liitossa ja mitä voidaan hoitaa yhteistyöverkostojen kautta
 • mihin erikoisosaamiseen em. asioissa liitto keskittyy
 • miten toimialueen tehtävät organisoidaan uudessa liitossa esim. toimialueen jaosto, yksikkö

Metalliliitto: Juha Pesola pj
TEAM: Kari Mäkelä, Tuula Sillanpää, Marja Karmala
Puuliitto: Pentti Hartikainen vpj, Saila Ruuth
sihteeri Mari Kostamo (Metalliliitto)

3. Järjestäytyminen ja järjestötyö, aluetoiminta, nuorisotoiminta

 • miten järjestäytymistä, osallistumista, nuorisotoimintaa ja aktiivisuutta edistetään ja hoidetaan
 • miten huomioidaan mm. maahanmuuttajat, vuokra- ja pätkätyöläiset
 • mitkä ovat ammattiosastojen perustehtävät ja työnjako liiton kanssa
 • mitkä ovat alueorganisaation tehtävät ja resurssit, mitä tarkoitetaan ja miten hoidetaan alueellinen edunvalvonta
 • millaiset ovat jäsen- ja luottamushenkilörekisterit ja niiden ylläpito
 • mitkä ovat jäsenille annettavat peruspalvelut, mitä jäsentapahtumia uusi liitto järjestää
 • miten toimialueen tehtävät organisoidaan uudessa liitossa esim. toiminta-alue, osasto, jaosto, yksikkö

Metalliliitto: Aslak Haarahiltunen vpj, Jukka Seppälä, Jari Mehtälä
TEAM: Merja Rinne pj, Tanja Mettovaara, Emmi Mäkinen siht
Puuliitto: Jari Nilosaari, Hanna-Kaisa Hämäläinen, Riikka Vasama
T-kassat: Arto Turunen

4. Säännöt, vaalijärjestys

 • valmistella uuden liiton säännöt linjapäätösten ja työryhmissä esille nousseiden asioiden pohjalta
 • valmistella ammattiosastojen mallisäännöt
 • valmistella äänestys- ja vaalijärjestys
 • laatia esitys liiton hallintomallista, päätöksenteosta ja sektorirakenteesta

Metalliliitto: Vesa Aallosvirta, Ville-Petteri Risberg, Markku Laine siht
TEAM: Merja Rinne, Jari Kiviharju
Puuliitto: Pekka Juusola pj
T-kassat: Irene Niskanen

5. Ay- koulutus ja koulutuspolitiikka

 • mitkä ovat uuden liiton ay-koulutuksen peruslinjaukset, joissa määritellään paikallis-, alue- ja opistotasoisen koulutuksen tehtävät ja muodot
 • uuden liiton koulutusyhteistyö ja työnjako muiden kansanopistojen, TSL:n ja muiden tahojen kanssa
 • koulutustarjonnan peruslinjaukset ja oppilashankinta yhdessä järjestötyöryhmän kanssa
 • miten hoidetaan luottamushenkilöiden opintojen ohjaus, seuranta ja kehityslinjaukset, opintopolut
 • mitkä ovat uuden liiton ammatillisen koulutuksen edunvalvonnan peruslinjaukset ja tavoitteet
 • koulutus- ja tutkintotoimikuntatyöskentelyn peruslinjaukset ja tavoitteet
 • miten toimialueen tehtävät organisoidaan uudessa liitossa esim. toiminta-alue, jaosto, yksikkö, opisto

Metalliliitto: Vesa Holappa vpj, Aki Ojakangas, Timo Lehto
TEAM: Hannu Siltala pj, Merja Westman, Salla Sippola siht
Puuliitto: Pekka Juusola, Eero Juhonen

6. Kansainvälinen toiminta

 • mitkä ovat kansainvälisen toiminnan peruslinjaukset ja kytkeytyminen edunvalvontaan , työnjako sektorien kanssa, mitkä kv-osaamisalueet liiton tulisi hoitaa itse, yhteistyö ja työnjako keskusjärjestön, teollisuuden palkansaajien ym. kanssa
 • kansainvälisen edunvalvonnan, tutkimustoiminnan ja viestinnän kytkeminen
 • solidaarisuustyö
 • EWC toiminta ja sen tuki
 • tehtäväalueen toiminnan organisointi uudessa liitossa, yksikkö, jaosto tms.

Metalliliitto: Jari Hakkarainen pj, Maarit Rautio
TEAM: Nina Laine, Markku Aaltovirta, Heli Puura
Puuliitto: Riikka Vasama

7. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, elinkeino-, teollisuus- ja talouspolitiikka

 • yhteiskuntavaikuttamisen määrittely, uuden liiton ykv-painopisteet, tehtävät, tavoitteet, resurssit ja kohderyhmät
 • elinkeino-, teollisuus- ja talouspolitiikan peruslinjaukset ja kytkeminen strategiatyöhön
 • tehtäväalueen toiminnan organisointi uudessa liitossa, yksikkö, jaosto tms

Metalliliitto: Pauli Takala pj, Timo Eklund, Erika Parvikoski siht
TEAM: Veli-Pekka Heino vpj, Tuomo Lilja, Heli Puura
Puuliitto: Petteri Raito

8. Viestintä ja tiedotus

 • uuden liiton ilme ja imagostrategia
 • uuden liiton lehden, kotisivujen, sosiaalisen median ja muun viestinnän suunnittelu
 • määrittää uuden liiton viestinnän keskeiset kohderyhmät ja tehdä esitys uuden liiton viestintästrategian päälinjoista mm. viestinnän periaatteet, tavoitteet ja pääviestit (yhteistyössä ryhmä 7:n kanssa)
 • liiton sisäisen ja ulkoisen viestinnän peruslinjausten ja välineiden määrittely, rajanveto mikä on yhteiskunnallista vaikuttamista – mikä markkinointia (yhteistyössä ryhmä 7:n kanssa)
 • valmistelussa huomioidaan valtakunnalliset, alueelliset ja toimialakohtaiset tarpeet ja vuorovaikutteisuus
 • tehtäväalueen toiminnan organisointi uudessa liitossa

Metalliliitto: Kirsi Törmänen-Petman vpj, Asko-Matti Koskelainen
TEAM: Sirpa Taskinen, Jonne Kivinen, Tuomo Lilja
Puuliitto: Petteri Raito pj

9. Talous, kiinteistö ja tukitoiminnot

 • uuden liiton talouden, jäsenmaksujen, varainhoidon ja sijoitustoiminnan peruslinjaukset
 • liittojen omaisuuden kartoitus ja siirtämisen linjaukset
 • selvitys nykyisistä ja esitys uuden liiton tulevista toimitiloista myös työttömyyskassat ja aluetoimistot
 • liiton loma-omaisuuden ja jäsenetujen peruslinjaukset
 • liiton ja kassan atk-järjestelmien peruslinjaukset (oma alatyöryhmä, jossa kassan edustus)
 • tehtäväalueen toiminnan organisointi uudessa liitossa

Metalliliitto:  Riku Aalto, Timo Korpijärvi
TEAM: Riitta Karjalainen vpj, Tarja Timonen, Irene Hämäläinen
T-kassat: Jaana Wahlberg, Irene Niskanen
Puuliitto: Nina Virtanen siht

10. Henkilöstöasiat

 • henkilöstöpolitiikan peruslinjaukset, suuntaviivat henkilöstön sijoittumiselle
 • henkilöstön nykyisten palkkausjärjestelmien vertailu ja uuden liiton palkkausjärjestelmän peruslinjat
 • henkilöstöetujen kartoittaminen
 • henkilöstön osaamisen kehittäminen vs uuden liiton tarpeet
 • henkilöstön edustus (1-2/liitto)
 • henkilöstöasioiden hoitaminen ja organisointi uudessa liitossa

Metalliliitto: Ritva Antila pj, Turja Lehtonen
Metalliliitto, henkilöstö: Jouni Salonen, Pia Kursukangas
TEAM: Toni Laiho, Hannu Siltala
TEAM, henkilöstö: Riitta Koskinen, Leena Sämpi
Puuliitto ja t-kassat: Rami Lindström
Puuliitto, henkilöstö: Susanna Patrikainen, Pentti Hartikainen
Sihteeri Nina Peltonen, (Metalli)

11. Työttömyyskassan projektihallitus

Metalliliitto: Matti Mäkelä, Irene Niskanen
TEAM: Arto Turunen
Puuliitto: Rami Lindström
Sihteeri Hanna-Kaisa Siimes