Metallityöväen Liitto

Työkohtaiset tuntipalkat 1.11.2015

(teknologiateollisuuden työehtosopimus)


Kohdat 8.1.2 , 8.1.3 ja 10.1 teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa 1.11.2013-31.10.2016

Työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat työnvaativuusryhmissä 1.11.2015 alkaen seuraavat. 

alaraja

882

yläraja

1303


Töiden vaativuusryhmittely (TVR)

Käytettäessä yhdeksää työnvaativuusryhmää työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat 1.11.2015 alkaen seuraavat.

Työnvaativuusryhmä

1

882

2

926

3

972

4

1021

5

1072

6

1126

7

1182

8

1241

9

1303


Karkearyhmittely (KR)

Työkohtaiset tuntipalkat

Työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat työnvaativuusryhmissä, ellei paikallisesti ole korkeammista sovittu, 1.11.2015 alkaen seuraavat.

Työnvaativuusryhmä

I

882

II

1021

III

1182

Soveltamisohje:

Paikallisesti sovittujen työkohtaisten tuntipalkkojen työnvaativuusryhmä I työkohtaisen tuntipalkan tulee olla pienempi kuin työehtosopimuksessa sovittu II työnvaativuusryhmän työkohtainen tuntipalkka.

Sovittaessa karkearyhmittelyn työkohtaisista tuntipalkoista paikallisesti, ei KR III:n työkohtaista tuntipalkkaa kuitenkaan tule sopia töiden vaativuusryhmittelyn TVR 9 työkohtaista tuntipalkkaa suuremmaksi.

Opiskelijat, alle 18-vuotiaat työntekijät ja harjoittelijat

Opiskelijoille maksetaan osaamisen, kokemuksen ja pätevyyden perusteella vähintään 2 portaan mukaista tuntipalkkaa.

Alle 18-vuotiaiden tuntipalkat porrastettaan syntymävuoden perusteella. Työntekovuoden aikana 15 vuotta täyttävälle maksetaan portaan1 mukaista plkkaa.

Opiskelijoiden ja alle 18-vuotiaiden työntekijöiden tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat 1.11.2015 alkaen seuraavat.

1. porras

762

2. porras

800

3. porras

840

4. porras

882

Soveltamisohje:

Opiskelijoilla tarkoitetaan ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuja oppisopimusopiskelijoita ja työsuhteessa olevia alan ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita.

Mikäli opiskelija, alle 18-vuotias työntekijä tai harjoittelija tekee suorituspalkkatyötä, hänen palkkauksessaan noudatetaan käytössä olevia yksikköhintoja, mikäli toisin ei sovita.

Henkilölle, joka on työsuhteessa oppisopimusta solmittaessa, maksetaan opiskelijapalkkana hänen peruspalkkaansa, ellei paikallisesti sovita sitä korkeammasta palkasta.