Metallityöväen Liitto

Työkohtaiset kuukausipalkat 1.11.2015

Kohdat 8.1.2, 8.1.2 ja 10.1 teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa 1.11.2013-31.10.2016

Työkohtaiset kuukausipalkat (euroa/kuukausi) ovat työnvaativuusryhmissä 1.11.2015 alkaen seuraavat.

alaraja

1537

yläraja

2271


Töiden vaativuusryhmittely (TVR)

Käytettäessä yhdeksää työvaativuusryhmää työkohtaiset kuukausipalkat (euroa/kuukausi) ovat 1.11.2015 alkaen seuraavat.

Työvaativuusryhmä

1

1537

2

1614

3

1695

4

1779

5

1868

6

1962

7

2060

8

2163

9

2271


Karkea ryhmittely (KR)

Työkohtaiset kuukausipalkat (euroa/kuukausi) työnvaativuusryhmissä ovat, ellei paikallisesti ole korkeammista sovittu, 1.11.2015 alkaen seuraavat.

Työnvaativuusryhmä

1

1537

2

1779

3

2060Opiskelijat, nuoret työntekijät ja harjoittelijat

Opiskelijoiden ja alle 18-vuotiaisen työntekijöiden kuukausipalkat (euroa/kuukausi) ovat 1.11.2015 alkaen seuraavat.

1. porras

1328

2. porras

1394

3. porras

1464

4. porras

1537