Metallityöväen Liitto

Työehtosopimusaloitteet

Metallityöväen Liitto ry:n valtuusto irtisanoi työehtosopimukset 24.5.2011. Valtuusto pyysi työehtosopimuksen uudistamista koskevia aloitteita ammattiosastoilta ja työhuonekunnilta kesäkuun loppuun mennessä.

Metalliliiton ammattiosastoista 92 teki 1 182 muutosesitystä liiton neuvottelemiin työehtosopimuksiin.

Metalliliiton liittotoimikunta kävi 25.8. keskustelun esityksistä ja antoi metallialan suurelle neuvottelukunnalle tehtäväksi valmistella esitys liiton tavoitteiksi sopimusneuvotteluihin. Liittotoimikunta päättää tavoitteista.

Ammattiosastojen tekemät esitykset asiaryhmittäin

1. Työpalkat ja palkkaperusteet 198 kpl 
2. Erilliset lisät 155
3. Työaika 119
4. Erinäiset korvaukset ja arkipyhäkorvaukset 89
5. Sosiaaliset määräykset, sairausajan palkka ja vuosiloma 240
6. Luottamushenkilöt 123
7. Vuokratyö sekä ulkomaisen työvoiman käyttö 50
8. Työttömyys- ja eläketurva 30
9. Työehtosopimustoiminta ja paikallinen sopiminen 78
10. Yksittäiset esitykset 68
11. Muut esitykset 32

Teknologiateollisuuden, auto- ja konealojen, malmikaivosten, pelti- ja teollisuuseristysalan ja puolustusministeriön työpaikkojen työehtosopimukset on irtisanottu päättymään 30.9.2011. Jalometallialan työehtosopimus päättyi 31.5.2011. Huolto- ja kunnossapitoalan työehtosopimus on voimassa 30.9.2011 saakka.
 

 

Tes-tilanteesta muilla kielillä