Metallityöväen Liitto

Tutkimuksilla tietoa edunvalvonnan tueksi 

Teollisuusliiton tutkimusyksikkö tuottaa ajankohtaista tietoa yleisestä taloudellisesta kehityksestä, metalliteollisuuden kehitysnäkymistä, palkka- ja työllisyystilanteesta sekä muista metallityöntekijöiden asemaan vaikuttavista asioista.

Tutkimusyksikkö luotaa tulevaisuuden kehitystä liiton edunvalvonnan kehittämiseksi ja yhteiskunnallisen keskustelun virittämiseksi. Liiton tutkijat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan työelämän nykytilaa ja kehitystä selvittäviin tutkimusprojekteihin. Projekteja pyritään käynnistämään myös itse.

Tutkimusyksikkö seuraa ja analysoi metalli- ja elektroniikkateollisuuden yrityksiä sekä tukee luottamushenkilöitä ongelmatilanteissa. Yritystasoiseen kehittämisyhteistyökoulutukseen osallistutaan aktiivisesti.

Tutkimusyksikkö on mukana laajenevassa kansainvälisessä yhteistoiminnassa. Yksikön työntekijät avustavat kansainvälistä yksikköä metallialan kansainvälisten järjestöjen kokouksissa, työryhmissä ja tutkimushankkeissa. Näistä tärkeimmät ovat eurooppalaisen teollisuustyöntekijäin järjestön IndustriALL - European Trade Unionin työryhmät ja Pohjoismaiden teollisuustyöntekijät IN:n elinkeinopoliittinen työryhmä.