Metallityöväen Liitto

Metalliliiton ja Ifin turvallisuustuki - liittoudu riskejä vastaan!


Metalliliitto ja If tukevat yhdessä liiton jäsenten vapaa-ajan turvallisuutta.

Turvallisuustuen tarkoitus on tehdä metalliliittolaisten arki turvallisemmaksi. Parhaille ehdotuksille myönnetään tukea turvatuotteina tai rahana. Tukea voi hakea esimerkiksi ammattiosaston tapahtumaa varten hankittaviin turvallisuustuotteisiin.

Vuonna 2016 hakukriteereissä painotetaan jälleen yhteisöllisyyttä eli suositaan hakemuksia, jotka hyödyttävät laajempaa joukkoa. Silti yksittäisetkin liiton jäsenet voivat lähettää hakemuksia, kunhan niiden tuottama hyöty koituu useamman henkilön hyväksi. Lisäksi hakijoina voivat olla muun muassa työhuonekunnat, ammattiosastot, nuoriso- tai veteraanijaostot ja liiton jäsenistä koostuvat kaveriporukat. Sama hakija voi saada tukea yhden kerran kalenterivuoden aikana.

Ensimmäinen haku päättyy 31.1., ja sen teema on turvallinen harrastaminen. Toinen haku on voimassa 1.2.-30.4., teemana turvallinen lomailu. Kolmannessa haussa 1.5.-30.9. toivotaan turvallisuusideoita syksyn pimeyttä ja talven liukkautta varten.

Vuodesta 2010 käytössä ollutta turvallisuustukea on myönnetty muun muassa kävelysauvojen ja liukuesteiden hankkimiseen veteraanijaostolle, turvallisuuspakkausten hakemiseen nuorisojaoston laivaristeilylle ja turvallisen kaatumisen kurssin järjestämiseen työtovereille.

Yhtenä edellytyksenä turvallisuustuen myöntämiselle on, että hanke lisää liiton jäsenten turvallisuutta työpaikan porttien ulkopuolella; työskentelyolosuhteiden turvallisuus on tärkeää, mutta vastuu siitä kuuluu lain mukaan työnantajalle.

Tuesta vastaava työryhmä tekee päätöksensä ja myöntää tuet hakukuukautta seuraavan kuun puoliväliin mennessä.

Lisätietoja turvallisuustuesta antavat Katja Lehtola, puh. 020 77 41075 ja Jouni Salonen, puh. 020 77 41134.