Metallityöväen Liitto

Liiton toiminnan päälinjat

Metalliliiton vuonna 2016 pidetty 22. liittokokous päätti omana asiakohtanaan liiton toiminnan keskeiset linjaukset tulevalle liittokokouskaudelle. Linjaukset tiivistävät eri asiaryhmissä tehdyt päätökset ja määrittelevät toiminnan suuret painopisteet ja tavoitteet.
 

Liittoyhteistyö

Liittokokouksen linjaamalla tavalla Metallityöväen Liitto ry jatkaa uuden teollisuuden ammattiliiton perustamiseen tähtääviä toimia.

Edunvalvonnassa

- Vaikutamme siihen, että luottamushenkilöiden toimintamahdollisuuksia yhtenäistetään ja kehitetään sekä parannetaan sopimus- ja lakiteitse.

- Pitkän aikavälin tavoitteenamme on kokonaistyöajan lyhentäminen.

- Kehitämme edelleen vuokratyövoiman käyttöön liittyviä sopimusmääräyksiä.

Metalliliitossa

- Metalliliiton toiminta-ajatuksen toteuttaminen edellyttää korkeaa järjestäytymisastetta ja organisaatiota. Tämän saavuttamiseksi keskiössä tulee olla järjestämistyö ja ammattiosastojen järjestöllisen tilan vahvistaminen.

- Jäsenpalveluiden kehittämistä jatketaan siten, että ne ovat entistä nopeammin ja helpommin jäsenten käytettävissä.

- Tarjoamme laadukasta ja monipuolista koulutusta muuttuviin tarpeisiin paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

- Koulutuksemme tuottaa entistä osaavampia ja tyytyväisempiä jäseniä.

- Kehitämme monikanavaista viestintäämme tavoittamaan ja palvelemaan kaikkia jäseniämme.

Yhteiskunnassa

- Vaikutamme työlainsäädäntöön niin, että niin sanotut 0-tuntisopimukset kielletään.

- Liitto toimii aktiivisesti kanneoikeuden saamiseksi ammattiliitoille.

- Liitto valvoo työelämän perusoikeuksien toteutumista etenkin monikansallisten yritysten ja niiden alihankkijoiden toiminnassa.

- Liitto vaikuttaa yhdessä muun ay-liikkeen kanssa etenkin EU:n työelämään vaikuttavan lainsäädännön muodostamiseen.

- Toiminnallamme edistämme vientiteollisuuden kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä työntekijän asemaa heikentämättä.

- Teollisuuspolitiikkamme tähtää sähköomavaraisuuteen ja sähkön saatavuuteen kilpailukykyiseen hintaan.