Metallityöväen Liitto

Tilastotietoja

Metalliliiton ylimääräisessä liittokokouksessa 17.5.2017 muutettiin Metallityöväen Liiton nimi Teollisuusliitoksi.

Jäsenmäärä (31.12.2016)

- naisia 23 823
- miehiä 115 659
- yhteensä 139 479

Ammattiosastot (31.12.2016)

- yhteensä 268
Ammattiosastot ja niiden jäsenmäärät alueittain

Työttömyyspäivärahan saajat

Tilastoja Metallityöväen työttömyyskassan sivuilla

Palkkatilastoja

Tilastoja tutkimusyksikön sivuilla

Metallin liittokokousvaalit

Tilastoja liittokokousvaaleista

Tilastoja yhteiskunnan eri aloilta