Metallityöväen Liitto

Teboilin jäsenedut

Metalliliiton jäsenedut voi hyödyntää Teboil-huoltamoilla ja Teboil-automaattiasemilla, joita on yhteensä noin 310 ympäri Suomen.

Teboilin verkosto laajeni lähes 50 asemalla, kun JET-asemat muuttuivat Teboil Express -automaattiasemiksi. Teboil Express -automaattiasemat ovat nettohintapohjaisia, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että Teboil Express -automaattiasemalta ei myönnetä alennuksia.

Tämä koskee niin Teboilin omia kortteja kuin liiton jäsenkorttejakin. Toisin sanoen Teboil Express -automaattiasemilta ei saa alennusta liiton jäsenkortilla, mutta kaikilta muilta Teboil-automaattiasemilta saa. Tässä ei ole eroa liittojen välillä.

Jäsenkortin käyttö alennuksen saamiseksi muilta Teboil-asemilta

Alennuksen saamiseksi jäsenkortti on syötettävä automaattiin ennen maksuvälinettä. Jäsenkortin ja maksuvälineen syöttämisen välillä ei saa olla häiriöitä. Esimerkiksi, jos syöttää ensin jäsenkortin, sitten vahingossa väärän kortin ja vasta sitten pankkikortin, automaatti ei enää anna alennusta. Tällöin täytyy syöttää jäsenkortti uudelleen ja maksuväline siihen perään.

Jos jäsenkortin käytössä ilmenee jatkossa ongelmia, kannattaa ottaa yhteyttä Teboilin korttipalveluihin, jossa voidaan selvittää automaateilla tapahtuvat tankkaukset. Korttipalveluiden puhelinnumero on 020 470 0911.

Tärkeitä tietoja selvitystyössä ovat

  •  asema, jolla tankkaus on tapahtunut
  •  tankkausaika (päivämäärä ja mahdollisimman tarkka kellonaika)
  •  käytetty maksuväline
  •  minkä "herjan" automaatti on antanut

Teboilin internetsivuilla on hakupalvelu, josta voi hakea kaikki Teboil verkoston tankkauspaikat. Haun voi eritellä niin paikkakunnan mukaan, kuin eri asematyyppienkin mukaan, jolloin voi jo etukäteen varmistaa oman reitin varrelle osuvat Teboil-asemat ja toisaalta tietää myös mitkä niistä ovat nettohinnoiteltuja Teboil Express -automaattiasemia.

Huoltamohakuun pääsee osoitteesta www.teboil.fi/SearchServiceStations.asp?path=1;1510;1549;3239

Metalliliiton jäseneduista Teboililla kerrotaan tarkemmin osoitteessa www.teboil.fi/liitto