Metallityöväen Liitto

Pelti- ja teollisuuseristysala

Jäseniä alalla on viidessä ammattiosastossa noin 1 300.

Alalla noudatetaan Teollisuusliiton (ent. Metallityöväen liitto) ja Metalliteollisuuden harjoittajain liiton - MTHL:n Työnantajat ry:n välistä työehtosopimusta. Sopimuksen määräyksiä sovelletaan Metalliteollisuuden Harjoittajain Liitto MTHL:n Työnantajat ry:n teollisuuseristys- ja rakennuspeltialan jäsenyritysten ja niiden kaikkien työntekijöiden välisiin työsuhteisiin.

Mikäli jokin muutakin kuin teollisuuseristystä ja rakennuspeltityötä harjoittava työnantaja on ainoastaan jonkun osaston osalta MTHL:n Työnantajat ry:n jäsen, sovelletaan tätä sopimusta vain mainitun osaston työntekijöiden työsuhteisiin.

Työehtosopimusneuvottelukunta 2017

Ammattiosastoista Arto Kannisto, Hannu Honkasalo, Ahti Järvinen, Juhani Miettinen ja  Kristian Toikka
Liiton toimistosta sopimusasiantuntijat Kari Lähteenmäki ja Heikki Holappa

Työehtosopimus

Matkakustannusten korvaukset

Matkakustannusten korvaukset pelti- ja teollisuuseristysalalla

Irtisanomissuojasopimus 16.6.2005

Yhteystiedot

Alan asioita hoitavat