Metallityöväen Liitto

Palkka työehtosopimuksen mukaan (teknologiateollisuus)

Palkka voi olla aikapalkkaa (esimerkiksi tuntipalkkaa) tai suorituspalkkaa (palkka riippuu työsuorituksesta). Palkka määräytyy työn vaativuuden (oppimisaika, vastuu ja työolosuhteet) sekä työsuorituksesi perusteella.

Mitä enemmän ammattitaitoa ja vastuuta työsi edellyttää ja mitä vaikeammat olosuhteet ovat, sitä korkeampi on palkkasi. Työntekijälle maksetaan myös henkilökohtaista palkan osuutta (3-25 %). Se määritellään työn kannalta merkityksellisten tekijöiden perusteella. Tekijät ovat ammatinhallinta, monitaitoisuus, työtulos ja huolellisuus.

Työntekijän peruspalkka saadaan lisäämällä henkilökohtainen palkan osuus työkohtaiseen palkan osuuteen.

Alle 18-vuotiailla ja opiskelijoilla on omat palkkataulukot.

Palkkataulukkoja

Vuorotyölisää maksetaan iltatyöstä (esimerkiksi kello 14-22) 1.11.2015 alkaen 115 senttiä/tunti ja yötyöstä (esimerkiksi kello 22-06) 212 senttiä/tunti. Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä sekä jatkuvassa kaksi- tai yksivuorotyössä maksetaan kultakin lauantaivuorokauden aikana tehdyltä säännöllisen työajan tunnilta erillinen lisä, jonka suuruus on 1.11.2015 alkaen 212 senttiä/tunti.

Työskentelyolosuhteiden tilapäinen poikkeama, jota ei ole huomioitu työnvaativuutta määriteltäessä voi myös tuoda palkanlisää 57 senttiä/tunti. Samoin voit saada palkanlisää, jos joudut poikkeuksellisesti työskentelemään haitallisissa tai hankalissa olosuhteissa, 43 senttiä/tunti.

Lisien määräytymisperusteet on määritelty työehtosopimuksessa.

Teknologiateollisuuden työehtosopimus 1.11.2013-31.10.2016