Metallityöväen Liitto

Paikallinen sopiminen

Työehtosopimuksissa on monessa kohtaa annettu mahdollisuus sopia asiasta paikallisesti toisin.

Tällainen sopiminen tapahtuu työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti joko työnantajan ja työntekijän kesken tai luottamusmiehen ja työnantajan kesken.

Luottamusmiehen kanssa tehty sopimus sitoo niitä työntekijöitä, joita luottamusmies edustaa.

Sopimus voidaan tehdä määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen ellei siitä ole muuta sovittu.

Sopimus on tehtävä kirjallisena, jos jompikumpi sitä vaatii.Näin tehty työehtosopimuksen tarkoittama paikallinen sopimus on voimassa olevan työehtosopimuksen osa.