Metallityöväen Liitto

Ammattiosastoissa ja seuturyhmissä opitaan

Monet ammattiosastot ja seuturyhmät järjestävät luottamustehtäviin valituille sekä kaikille jäsenilleen 3 ja 6 tunnin mittaisia kursseja. Kurssin järjestämisestä vastaa ammattiosasto tai seuturyhmän valitsema vastuuammattiosasto. Kouluttajana kurssilla toimii liiton toimitsija.

Liitto on valmistanut kurssiaineistoja ammattiosastojen ja seuturyhmien käyttöön.

Ohjeet paikallisen koulutuksen järjestäjälle

Opas paikalliskoulutuksen järjestämiseen 2017 PDF

Taloudellisen tuen edellytykset ammattiosaston ja seuturyhmän kurssilla:

 • hakulomakkeen tulee olla huolellisesti täytettynä liiton koulutuksen toiminta-alueella 5 VIIKKOA ENNEN KURSSIA
 • kurssiohjelmasta ilmenee käsiteltävät asiat/aiheet
 • koulutuksen toiminta-alue hyväksyy kurssin
 • kurssilaiset ovat Teollisusliiton jäseniä

Taloudellisen tuen suuruus kurssin kustannuksista on:

 • 25 euroa/ kurssilainen - (6 h)
 • 15 euroa/ kurssilainen - (3 h)

Lisätietoja paikallisesta koulutuksesta saat liiton koulutuksen toiminta-alueelta Sari Helmiseltä, puh. 040 521 0970.

HUOM!

Teollisuusliitossa on käytössä sähköinen laskutusjärjestelmä. On tärkeää, että ammattiosastoissa toimitaan koulutuksen toiminta-alueelta lähetettävän hyväksymiskirjeen ohjeiden mukaisesti, jotta taloudellisen tuen maksaminen tapahtuu sujuvasti.

Jokaisen kurssilaisen (liiton jäsen) on tärkeää täyttää pyydettävät tiedot osallistujaluetteloon. Osallistujaluettelo toimitetaan aina suoraan liittoon, koulutuksen toiminta-alueelle, koska osallistujalista on taloudellisen tuen edellytys. Parhaiten se tapahtuu niin, että luettelo palautetaan kouluttajan mukana. Koulutuksen toiminta-alue toimittaa kopion osallistujaluettelosta kurssin yhteyshenkilölle.

Paikallisen koulutuksen tukea haetaan lomakkeella, jonka voit täyttää ja tulostaa alla olevan linkin kautta.

Hakemus lähetetään osoitteella:
Teollisuusliitto ry/koulutus
PL 107
00531 Helsinki

Paikallisen koulutuksen tuen hakulomake DOCX
Blankett för stöd för lokalutbildning DOCX

Koulutusyhteistyöllä suunnittelemaan tulevaa toimintaa

Paikallisen koulutuksen tukia Teollisuus-, Puu-, ja TEAM liittojen yhteisissä koulutustilaisuuksissa syksyn 2017 aikana korotetaan seuraavasti:

 • 3h ilta ja viikonloppukoulutukset 25 €/ jäsen
 • 6h viikonloppukoulutukset 50 €/ jäsen

Tuki maksetaan korotettuna Teollisuusliiton osastolle joka vastaa koulutuksen järjestämisestä, silloin kun koulutuksen sisältö tähtää yhteiseen toiminnan suunnitteluun vuodelle 2018 ja osallistujia on kaikista kolmesta liitosta paikalla, sikäli kun seuturyhmärajojen mukainen ammattiosasto edustus on olemassa.

Paikallisen koulutuksen tukihakemukseen kurssit nimetään Teollisuusliiton osastojen toiminnansuunnitteluksi (TL ao.toimsuunn.2018). Aluetoimistot auttavat yhteystietojen hankinnassa, jos verkostoituminen on vielä kesken.

Matkakustannuksia korvataan nykyisen seuturyhmäkoulutus käytännön mukaan.

Jos asia herättää kysymyksiä niin olkaa yhteydessä Sari Helmiseen, puh.  040 521 0970 tai Lea Wiman-Määttään, puh. 0400 616 265.

Ohjeet seuturyhmän ay-koulun järjestäjälle

Seuturyhmän ay-koulu voi koostua 3-4 koulutustilaisuudesta, joissa on joko 3 tuntia tai 6 tuntia / tilaisuus. Ay-koulun päätöstilaisuus voi olla joko erillinen tilaisuus tai sisältää opetusta.

Seuturyhmien ay-koulujen osalta toimitaan kuten ennenkin paikallisen koulutuksen järjestämisperiaatteiden mukaan, mutta sillä muutoksella että ns. ay-koulupankin edellytyksenä on, että seuturyhmä suunnitellee ay-koulunsa huolella ja toimittaa ay-koulun kurssitukihakemuksen sekä ohjelman liiton koulutuksen toiminta-alueelle viisi viikkoa ennen ensimmäistä koulutustilaisuutta.

Ay-koulupankki tarkoittaa sitä, että seuturyhmällä on mahdollisuus "säästää" koulutustilaisuuksista viimeiseen osioon varoja järjestämällä ensimmäisten tarjoilu halvemmalla. Tällöin viimeisessä tilaisuudessa voidaan käyttää hieman enemmän varoja päätöstilaisuuteen. Koulutuksen toiminta-alueelle toimitetaan kulutositteet menoista kuten ennenkin - koulutuksen toiminta-alue pitää kirjaa viimeiseen tilaisuuteen "säästyneistä" varoista. Tämänkin toiminnan edellytyksenä on se, että vastuuosastosta tositteet osallistujalistoineen toimitetaan mahdollisimman nopeasti tilaisuuden jälkeen liittoon.

Esimerkki seuturyhmän ay-koulusta

Seuturyhmien ay-kouluun on olemassa oma kurssitukilomake, jolla tukea haetaan koulutuksen toiminta-alueelta. Lomake eroaa siinä, että samaan lomakkeeseen kerätään kaikkien tilaisuuksien osalta tarvittavat tiedot. Ay-koulun kurssitukihakemukseen liitetään mukaan ohjelma, josta käy ilmi kuinka moniosainen ay-koulu on, minkälaisista tuntikokonaisuuksista se koostuu, sisältääkö päätöstilaisuus koulutusta, minkälainen päätöstilaisuus on kyseessä. Sitä, mihin seuturyhmä varansa käyttää, ei haluta rajata, vaan seuturyhmä tekee siitä itsenäisen päätöksen.

Seuturyhmän kurssituen hakulomake PDF

Lisätietoja seuturyhmien ay-koulusta antavat:

Sari Helminen puh. 040 521 0970 tai Lea Wiman-Määttä puh. 0400 616 265

 • Opas paikalliskoulutuksen järjestämiseen PDF

 • Paikallisen koulutuksen tuen hakulomake DOCX
 • Blankett för stöd för lokalutbildning DOCX

 • Ay-koulun kurssituen hakulomake  DOC