Metallityöväen Liitto

Teollisuusliitto

METALLILIITTO ON NYT TEOLLISUUSLIITTO

Metallityöväen Liiton ylimääräinen liittokokous pidettiin 17.-18.5.2017 Helsingissä. Ylimääräisessä liittokokouksessa käsiteltiin esitys uudeksi teollisuusliitoksi sekä päätettiin liiton nimestä, liiton säännöistä, liiton ammatiosastojen mallisäännöistä ja liiton äänestys- ja vaalijärjestyksen perusperiaatteista. Liittokokous päätti myös liiton hallinnon valinnasta.
Ylimääräisen liittokokouksen kokousedustajina toimivat Metalliliiton 22. varsinaiseen liittokokoukseen vaaleilla vuonna 2016 valitut edustajat.

Liittokokous muutti Metallityöväen Liitto ry:n nimeksi Teollisuusliitto ry.

Teollisuusliiton hallitus
Teollisuusliiton valtuusto

Esitys uudeksi liitoksi PDF

Lue lisää liittokokouksesta liittokokous.metalliliitto.fi
Liittokokouksen videotallenteet

Metalliliiton organisaatio

Metallityöväen Liitto on perustettu vuonna 1899. Liitossa on 139 479 jäsentä (31.12.2016). Heistä on naisia 23 820 ja miehiä 115 659. Jäsenet kuuluvat 268 ammattiosastoon.

Ylintä päätäntävaltaa käyttää joka neljäs vuosi kokoontuva liittokokous. Jäsenet muodostavat valitsijayhdistyksiä, jotka asettavat ehdokkaat liittokokousvaaleihin. Liittokokousedustajat valitaan vaalipiireittäin. Suhteellisilla vaaleilla valitut edustajat edustavat jäsenistöä alueellisesti ja sopimusaloittain jäsenmäärän mukaisesti. Liittokokous päättää liiton toiminnan suuntaviivoista seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

Metallityöväen Liiton 22. liittokokous pidettiin 22.-25.5.2016 Tampereella.
Vuoden 2016 liittokokouksen ehdokas- ja edustajamäärät vaalipiireittäin
Vaalien sähköinen äänestys pidettiin 18.-28.3.2016, postiäänestys 18.3.-1.4. ja varsinainen vaali10.-12.4.
Vuoden 2016 liittokokouksen päätökset ja pöytäkirja.
Videotallenteet
Lisätietoa liittokokouksesta sivustolta liittokokous.metalliliitto.fi
 

Metallityöväen Liiton 21. liittokokous järjestettiin 27.-30.5.2012. Kokoukseen valittiin 464 edustajaa vaaleilla. Vuonna 2012 pidetyn 21. liittokokouksen päätökset ja pöytäkirja.

Vuonna 2009 pidetyn ylimääräisen liittokokouksen pöytäkirja. Kokouksessa käsiteltiin TEAM-hanketta.

Liittokokous hyväksyy liiton säännöt ja ammattiosaston säännöt.

Liittokokous valitsee liiton puheenjohtajan ja liittosihteerin sekä muut hallituksen jäsenet. Liittohallitus johtaa liiton toimintaa liiton sääntöjen sekä liittokokouksen ja valtuuston päätösten mukaisesti.Hallitus kokoontuu noin joka kolmas viikko.

Liittokokous valitsee myös liittovaltuuston 56 jäsentä. Liittovaltuusto kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa. Liittovaltuusto käyttää liiton korkeinta päätäntävaltaa liittokokousten välillä. Liittovaltuusto mm. hyväksyy liiton vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä tilinpäätökset ja toimintakertomukset.

Liittohallitus nimeää johtoryhmän, joka valmistelee asioita liittohallitukselle, toteuttaa liittohallituksen päätökset sekä päättää toimintaohjesääntönsä mukaisista asioista. Johtoryhmään kuuluvat liiton puheenjohtaja Riku Aalto, liittosihteeri Turja Lehtonen ja talouspäällikköUlla Hopponen sekä liittohallituksen nimeäminä hallintopäällikkö Ritva Antila, edunvalvontapäällikkö Jyrki Virtanen, järjestöpäällikkö Vesa Aallosvirta, järjestöasiantuntija Ville-Petteri Risberg ja työsuojelupäällikkö Matti Mäkelä sekä asiantuntijajäseninä koulutuspäällikkö Vesa Holappa, päätoimittaja Kirsi Törmänen-Petman ja rehtori Aki Ojakangas.

Liiton keskustoimisto on Helsingissä. Eri puolilla maata on 11 aluetoimistoa (Vantaa, Turku, Pori, Hämeenlinna, Tampere, Kotka, Varkaus, Jyväskylä, Vaasa, Oulu, Tornio).

Liitto on Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n jäsen. Liitto kuuluu eurooppalaiseen teollisuustyöntekijäin järjestöön IndustriALL - European Trade Union ja kansainväliseen teollisuustyöntekijäin järjestöön IndustriALL Global Union. Pohjoismaista yhteistyötä tehdään Pohjoismaiden teollisuustyöntekijät IN kanssa. Kotimaisista järjestöistä liitto on mm. Suomen ammattiin opiskelevien keskusjärjestön SAKKI:n ja Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen SASK:in jäsen.