Metallityöväen Liitto

Ohjeita työnantajille ja tilittäjille

METALLILIITTO ON NYT TEOLLISUUSLIITTO

Ohjeistus Teollisuusliitto ry:n jäsenten työnantajille/ jäsenmaksujen tilittäjille

Liiton numero on 015

Y-tunnus 0201717-2        

Jäsenmaksu vuonna 2017 on 1,74 % jäsenen ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta.

Liiton jäsenmaksutili:
DANSKE BANK Oyj

IBAN: FI96 8000 1700 0707 00
BIC: DABAFIHH

Jäsenmaksujen perintä

Teollisuusliitto ry:n / Metallityöväen Työttömyyskassan jäsenet sopivat työantajansa kanssa jäsenmaksujen perinnästä. Jäsenet toimittavat työnantajalle tai tämän edustajalle täytetyn jäsenmaksujen perintävaltakirjan tai kopion sähköisestä liittymislomakkeesta.

Perintävaltakirja täytetään aina kun jäsen liittyy uudeksi jäseneksi sekä kun jäsenen työpaikka tai ammattiosasto vaihtuu. Valtakirja täytetään uudestaan myös niissä tapauksissa, joissa jäsenen työsuhde on katkennut esimerkiksi armeijan tai opiskelun vuoksi ja jäsen palaa saman työnantajan palvelukseen työnantajaperintään.

Teollisuusliitto ry:n  /Metallityöväen Työttömyyskassan liittymislomake/jäsenmaksun perintävaltakirja on neliosainen, joista päällimmäinen kappale on työnantajalle, toinen kappale liitolle, kolmas kappale osastolle ja neljäs kappale jäsenelle.

Sähköisestä perintäsopimuksesta kopioidaan asianomaisille omat sopimuskappaleet.

Työnantaja merkitsee liittymislomakkeeseen/perintävaltakirjaan

 • Työnantajan nimen, osoitteen ja yhteystiedot
 • Y-tunnuksen
 • Asianhoitajan tiedot
 • Työntekijän toimipaikan nimi- ja osoitetiedot

Työnantaja tai tämän edustaja allekirjoittaa liittymislomakkeen/jäsenmaksun perintävaltakirjan ja merkitsee lomakkeeseen jäsenmaksuperinnän alkamispäivämäärän. Myös jäsen päivää ja allekirjoittaa sopimuksen.

Sähköinen perintäsopimus on pätevä ilman jäseneksi liittyvän allekirjoitusta. Liittymispäivämäärä määräytyy sisäänkirjoituspäivämäärällä.

Uuden jäsenen liittyessä pyydämme työnantajia erityisesti huomioimaan, että jäsenmaksujen perintä ei voi alkaa jäsenen allekirjoituspäivämäärää aikaisemmin. Jäsenmaksujen perintä ei myöskään voi alkaa takautuvasti.

Jäsenmaksujen tilitys

Perityt jäsenmaksut tilitetään palkanmaksukausittain tilillemme: Danske Bank Oyj 800017-70700
IBAN: FI96 8000 1700 0707 00
BIC: DABAFIHH

YAP Solutions Oy toimittaa työnantajille joulukuun aikana seuraavan vuoden jäsenmaksujen tilittämistä varten viitelistat.

Perittyjen jäsenmaksujen jäsenkohtainen selvittäminen

Jäsenkohtaiset selvitykset perityistä jäsenmaksuista pyydämme lähettämään YAP Solutions Oy:n selvityspalveluun vähintään puolivuosittain. Tammi-kesäkuun selvitykset pitää lähettää elokuussa ja heinä-joulukuun selvitykset tammikuussa.

Voitte lähettää selvitykset perintä- ja selvitysluettelolla, konekielisessä muodossa tai pankkiyhteysohjelmalla osoitteella: YAP Solutions Oy, Selvityspalvelu, Äyritie 8 E, 01510 Vantaa. 

Selvityksessä tarvittavat tiedot

 • Työnantajan nimi
 • Tilittäjänumero tai y-tunnus
 • Selvitysjakson alkamis- ja loppumispäivät
 • Jäsenen henkilötunnus
 • Jäsenen nimi
 • Liittonumero (015)
 • Osastotieto(jäsenen perintäsopimuksesta)
 • Jäsenmaksut yhteensä
 • Perintäaika, jos poikkeaa luettelon ajalta -tiedosta
 • Poikkeavuuden syy ja tieto, miltä ajalta
 • Luettelon loppusumma

Lisätietoja ja ohjeita saa sähköpostitse osoitteesta selvityspalvelu@yap.fi tai puhelimitse numerosta (09) 7771 9745.

Jäsenmaksutiedot verottajalle

Teollisuusliitto ja Metallityöväen Työttömyyskassa ilmoittavat verottajalle helmikuussa jäsentensä edellisen vuoden jäsenmaksutiedot. Siksi on erittäin tärkeää, että työnantajat / tilittäjät lähettävät jäsenkohtaiset selvitykset edelliseltä vuodelta YAP Solutions Oy:n selvityspalveluun tammikuun loppuun mennessä.

Ohjeita pientilittäjille

Jos työnantajalla on enintään yhdeksän Teollisuusliiton / Metallityöväen työttömyyskassan jäsenen jäsenmaksuja tilitettävänään, jäsenmaksut ja niihin liittyvät selvitystiedot voi hoitaa ns. pientilittäjänä.

Kun työnantaja perii jäsenen jäsenmaksuja, jäsenmaksuselvitykset sisältyvät jäsenmaksukohtaisiin viitteisiin, jotka työnantaja saa ilmoitettuaan liitolle haluavansa ns. pientilittäjäksi. Käyttämällä kuukausittain vaihtuvia henkilökohtaisia viitteitä ei tarvitse toimittaa erillisiä selvitystietoja liittoon, sillä maksu kohdistuu suoraan ko. henkilön tietoihin sille kuukaudelle, jonka viitettä on käytetty.

Jos työnantajan palvelukseen tulee lisää Teollisuusliiton / Metallityöväen työttömyyskassan jäseniä, joiden jäsenmaksut tilitetään pientilitysjärjestelmällä, jäsenen perintäsopimus lähetetään Teollisuusliiton jäsenrekisteriin. Kun perintäsopimus on tallennettu, jäsenrekisteristä postitetaan uusi viitelista työnantajalle.

Jos palveluksessanne ei ole enää liittomme jäseniä, pyydämme ilmoittamaan siitä palvelunumeroomme 020 77 41190 tai jasenrekisteri@metalliliitto.fi

Lisätietoja

Palvelunumero 020 77 41190 

Huom! Palvelu on suljettuna 31.10. - 8.11.

Sähköpostitse jasenrekisteri(at)metalliliitto.fi