Metallityöväen Liitto

Teollisuusliiton nuoret

METALLILIITTO ON NYT TEOLLISUUSLIITTO

Teollisuusliittoon kuuluu lähes 45 000 alle 35-vuotiasta jäsentä.

Liity jäseneksi

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi voi liittyä, kun opiskelee ammattiopistossa metallialan perustutkintoja ja koulutusohjelmia.

Liity opiskelijajäseneksi

Nuorisotoiminnan päämääränä on varmistaa se, ettei kukaan palkansaaja joudu olemaan yksin työmarkkinoilla. Järjestäytymällä ja toimimalla yhteistyössä pyritään parantamaan työntekijöiden työehtoja.

Nuorisotoimintaa on Teollisuusliitossa ammattiosastoissa, alueilla ja valtakunnallisesti.

Nuorten yhteisösivu Facebookissa
Nuorten ryhmä Facebookissa

Valtakunnallinen nuorisotoiminta

Liiton nuorisotoimintaa suunnittelee ja toteuttaa nuorisotoimikunta, jossa on kymmenen jäsentä eri puolilta Suomea. Vastuun liiton käytännön nuorisotoiminnasta kantaa nuorisotoimitsija Jussi-Pekka Ahonen. 

Liiton valtakunnallisen nuorisotoimikunnan ja alueellisten nuorisojaostojen tehtävä on järjestää nuorisotoimintaa sekä tukea ammattiosastojen nuorisotoimintaa.

Nuorisotoimikunnan nimeää liiton hallitus liittokokouskaudeksi.

Nuorisotoimintaan kuuluu myös Pohjoismaiden Metalliliittojen ja Saksan IG-Metallin kanssa tehtävä nuorisoyhteistyö.

Nuorten valtakunnallisia tapahtumia on viikonloppukursseista viikonmittaisiin opistokursseihin sekä painavasta ja asiapitoisista tapaamisista vapaamuotoisempiin tilaisuuksiin.
 

Alueellinen nuorisotoiminta

Eri puolilla maata toimivat alueelliset nuorisojaostot joita on 6 kpl. Jaostot koostuvat pääsääntöisesti ammattiosastojen nuorisovastaavista. Jaostot suunnittelevat ja toteuttavat alueen nuorisotoimintoja yhdessä aluetoimistojen kanssa.

Kaikki toiminnot tähtäävät nuorisotoiminnan tehostamiseen ammattiosastoissa.

Alueellisesta nuorisotoiminnasta vastaavat aluetoimitsijat
 

Ammattiosastojen nuorisotoiminta

Jokainen Teollisuusliiton jäsen on ammattiosaston jäsen ja sitä kautta liiton jäsen. Ammattiosasto voi toimia yhdellä työpaikalla tai yhdessä yrityksessä. Se voi olla myös ammattialakohtainen tai alueellinen, jolloin siihen kuuluu jäseniä useilta työpaikoilta. Ammattiosaston tehtäviin kuuluu hoitaa jäsentensä edunvalvontaa toimialueellaan.

Ammattiosasto valitsee vuosittain syyskokouksessa itselleen toimikunnan, joka vastaa käytännön asioiden hoitamisesta aina vuoden kerrallaan. Oman ammattiosastosi numeron löydät jäsenkortistasi.

Ammattiosastojen nuorisojaostojen toiminnasta voit kysyä omasta ammattiosastostasi. Mikäli osastossasi ei vielä ole nuorisojaostoa, kannattaa asiasta keskustella osastosi puheenjohtajan kanssa ja koota nuorisoporukka suunnittelemaan toimintaa.

Lisätietoa

  • Nuorisotoimitsija Jussi-Pekka Ahonen, 020 77 41145, 040 565 7193
    jussi-pekka.ahonen@metalliliitto.fi
  • Sihteeri Minna Kahila, 020 77 41153, 040 7660117 
    minna.kahila@metalliliitto.fi

Nuorten yhteisösivu Facebookissa

Nuorten ryhmä Facebookissa