Metallityöväen Liitto

Nanomateriaalien turvallinen käyttö työpaikalla

 

Toimi järjestelmällisesti:

 • tunnista altistumisen mahdollisuudet
 • hanki ja ylläpidä käytettävään materiaaliin liittyvät terveys- ja turvallisuustiedot
 • arvioi riskit ennen työn aloittamista, tee uudelleenarviointi tarvittaessa
 • laadi ja toteuta riskienhallintasuunnitelma (ks. riskinhallinnan keinot alla)
 • kouluta ja ohjeista työntekijät nanomateriaalien käsittelyyn
 • seuraa työoloja jatkuvasti
 • hanki asiantuntija-apua tarvittaessa

Tunnista työvaiheet, joissa voi tapahtua altistumista nanohiukkasille:

 • nanohiukkasien valmistus
 • nanohiukkasien käsittely jauheena ei-suljetussa systeemissä (esim. punnitus ja pakkaus)
 • puhdistus- ja jätteenkäsittelyvaiheet
 • prosessilaitteiden ja ilmansuodattimien puhdistus ja huolto
 • materiaalien murskaus, poraus, puhallus yms. vaiheet, joissa nanohiukkasia vapautuu

Riskinhallinnan keinot:

Päästön vähentäminen

 • nanohiukkasiin kohdistuvat hallintakeinot (esim. käytetään liuoksia tai pastoja, annostelijaa, kertakäyttöpakkauksia)

Leviämisen estäminen:

 • suljetut laitteistot
 • työtilojen alipaineistus
 • vetokaappityöskentely
 • kohdepoiston käyttö
 • kauko-ohjaukset ja automaatio
 • tehokkaat poistoilmansuodatussysteemit (esim. HEPA suodattimet H14)

Työn tekemiseen ja työntekijään kohdistuvat keinot:

 • vähennetään altistuvien työntekijöiden määrää ja/tai työaikaa altistavassa prosessissa
 • noudatetaan hyvää siisteyttä ja järjestystä työpaikalla
 • koulutetaan työntekijöitä, opastetaan hyvät työtavat (esim. ei sallita kuivaharjausta, käsien pesu poistuttaessa työpaikalta, työvaatteiden vaihto)
 • käytetään työssä henkilökohtaisia suojaimia

 

Nanomateriaalit ja työturvallisuus -ohjelmasarja

Radio Robin Hoodin ohjelmasarja nanomateriaaleista ja työturvallisuudesta