Metallityöväen Liitto

1.1. Mikä keskusteluasiakirja?

Tässä keskusteluasiakirjassa tarkastellaan edellä mainittuja kehityssuuntia ja niiden tuomia haasteita. Ammattiyhdistysliike löytää yhteiset tavoitteensa avoimen keskustelun ja pohdinnan kautta. Hyvä ja avoin keskustelu kyseenalaistaa ja tuottaa uusia näkökulmia ja ideoita.

Keskusteluasiakirja haastaa pohtimaan. Asiakirjan tekstit ovat tilannetta kuvaavia. Tekstit ovat kirjoitettu keväällä 2011. Pohdittavaksi esitetyt kysymykset ovat herätteeksi. Metallityöväen liiton 21. liittokokouksessa 27.–30.5.2012 päätetään liiton toiminnan linjoista seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Keskusteluasiakirjan on valmistellut työryhmä, johon ovat kuuluneet päätoimittaja Heikki Piskonen, tutkimuspäällikkö Jorma Antila, vastaava työehtosihteeri Kauno Koskela, kehityspäällikkö Markku Laine, koulutuspäällikkö Kristiina Myllymäki, järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg ja teollisuuspoliittinen sihteeri Timo Roppola.

Metallityöväen liitto hyväksyi kesäkuussa 2010 teollisuuspoliittisen ohjelman, Teollisuutta tarvitaan. Siinä käsitellään monia tässäkin asiakirjassa esiin nostettuja asioita ja esitetään liiton linjauksia teollisuuden toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Ohjelma on hyvä rinnakkaislukemisto tälle keskusteluasiakirjalle. Ohjelma on muun muassa liiton verkkosivuilla.

Työryhmä toivoo vilkasta keskustelua ammattiosastoissa, kun ne valmistelevat esityksiä Metallityöväen liiton 21. liittokokoukselle. Keskusteluasiakirjaa voi kommentoida myös verkossa, www.metalliliitto.fi.

Metallityöväen liiton liittotoimikunta on merkinnyt asiakirjan tiedoksi 16.6.2011.

Eräs tapa käsitellä asiakirjaa

Asiakirjan sisällysluettelossa on eri otsikot erilaisella väripohjalla. Vastaava väritys on vastaavilla asiakirjan sivuilla.

Näillä väreillä viitataan viiteen kokonaisuuteen, joissa asiakirjaa voidaan muun muassa koulutustilaisuuksissa tai ammattiosaston kokouksissa käsitellä. Kyse on menettelytavasta, jossa pienryhmät pohtivat vuorollaan jokaisessa eri kokonaisuudessa esitettyjä asioita. Tämän pohdinnan yhteenveto voi toimia pohjana, kun ammattiosasto miettii aloitteita liittokokoukselle.

Liiton koulutustoiminta antaa taloudellista tukea ammattiosastojen ja seuturyhmien kurssitilaisuuksien järjestämiseen liiton kurssituen mukaisesti.