Metallityöväen Liitto

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2016 alkaen pelti- ja teollisuuseristysalalla

Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto MTHL:n työnantajat ja Metallityöväen Liiton välisen työehtosopimuksen mukaiset matkakustannusten korvaukset ovat vuonna 2016 seuraavat

1. Kotimaan päivärahamääräykset ja ateriakorvaus

Kun työntekemispaikka on yleisesti käytetyn kulkutien mukaisesti mitaten yli 55 kilometrin etäisyydellä työntekijän vakinaisesta työpaikasta tai asunnosta, maksetaan päiväraha kultakin matkavuorokaudelta seuraavasti:

 Kokopäiväraha, kun matka on kestänyt 
 yli 12 tuntia
 40,00 €
 Osapäiväraha, kun matka on kestänyt
 yli 10 tuntia
 19,00 €
 Osapäiväraha täyden matkavuorokauden jatkeena olevasta
 vajaavuorokaudesta (2 - 6 tuntia)
 19,00 €
 Mikäli työntekijä saa ilmaisen tai matkalipun
 hintaan sisältyneen ruoan, puolet päivärahan määristä
 Ateriakorvaus on 1/4 kokopäivärahasta  10,00 €
 Yömatkaraha  12,00 €2. Korvaus oman auton käytöstä

 Kulkuneuvo  Korvauksen enimmäismäärä
 auto  43 snt/km, jota korotetaan
 - 7 snt/km perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
 - 11 snt/km silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
 - 21 snt/km silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan kuljettamista autoon kiinnitettynä
 - 3 snt/km sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
 - 3 snt/km, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
 - 9 snt/km silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
 moottorivene
≤ 50 hv
 74 snt/km
 moottorivene
yli 50 hv
 108 snt/km
 moottorikelkka  102 snt/km
 mönkijä   96 snt/km
 moottoripyörä   32 snt/km
 mopo   17 snt/km

muu kulkuneuvo

  10 snt/km

Muut matkustajat 3 snt/km kutakin henkilöä kohden
 

3 Ulkomaan päiväraha

Työntekijöiden vuotta 2016 koskevat uudet ulkomaan päivärahojen verovapaat määrät PDF