Metallityöväen Liitto

  1. Valitse tuotteet
  2. Täytä tilaajatiedot
  3. Vahvista tilaus
  4. Tilaus valmis!

Valitse tilattavat tuotteet/aineistot

Arbetarskyddsvalet
Aineisto Kuvaus Euroa/kpl Määrä Hinta yhteensä  
Anmälan om arbetarskyddsvalet Tidpunkten för kandidatnominering och arbetarskyddsvalet 0 0
Arbetarskyddsval, valanvisning Valanvisning 2017 0 0
Kandidataffisch, arbetarskyddfullmäktig Röstningstid och -platser och kandidater 0 0
Kandidataffisch, arbetarskyddskommitte Röstiningstid och -platser och kandidater 0 0
Kandidataffisch, arbetarskyddsombud Röstningstid och -platser och kandidater 0 0
Meddelande om arbetarskyddsfullmäktige Lämna ett meddelande till arbetsgivaren och sänd originalet till regionkontoret 0 0
Meddelande om arbetarskyddsombud Lämna ett meddelande till arbetsgivaren och sänd originalet till regionkontoret 0 0
Meddelande om valda arbetarskyddsfullmäktige Meddelande om valda arbetarskyddsfullmäktige och vice fullmäktige för arbetsplatsens anslagstavla 0 0
Röstsedel, arbetarskyddskommissionen Röstsedel, arbetarskyddskommissionen eller andra samarbetsorgan 0 0
Röstsedel, arbetarskyddskommissionens suppleanter Röstsedel, arbetarskyddskommissionen eller andra samarbetsorgans suppleanter 0 0
Röstsedel, arbetarskyddsombud Röstsedel, arbetarskyddsombud 0 0
Röstsedel, arbetarskyddsvalet Röstsedel, arbetstagarnas arbetarskyddsfullmäktige eller vicefullmäktige 0 0
Samtycke Samtycke till att kandidera i valet 0 0
Valbestyrelsens protokoll Arbetarskyddsvalets valbestyrelsens protokoll 0 0
         
Förtroendemannaval
Aineisto Kuvaus Euroa/kpl Määrä Hinta yhteensä  
Affisch, förtroendemannaval A4 0 0
Blankett för samtycke Ett samtycke till att kandidera i valet 0 0
Direktiv för val av förtroendemän Direktiv för val 0 0
Meddelande, förtroendemän Meddelande till arbetsgivaren och regionkontoret 0 0
Meddelande, huvudförtroendemanna, bil- och maskinbranscherna Meddelande till arbetsgivaren och regoinkontoret 0 0
Protokoll för valmöte av förtroendemän Protokoll 0 0
Väggannons, förtroendemannaval Röstiningstid och -plats, kandidater 0 0
Väggannons, huvudförtroendemannaval Röstiningstid och -plats, kandidater 0 0
Väggannons, meddelande om valda förtroendemän Annons till anslagstavlan 0 0
         
Luottamusmiesvaalit
Aineisto Kuvaus Euroa/kpl Määrä Hinta yhteensä  
Ilmoitus kokouksesta A4-kokoinen ilmoituslomake kokouksesta 0 0
Ilmoituslomake, luottamusmiehet Ilmoitus valituista luottamusmiehistä työnantajalle ja aluetoimistoon 0 0
Ilmoituslomake, pääluottamusmiehet Ilmoitus valituista pääluottamusmiehistä työnantajalle ja aluetoimistoon 0 0
Ilmoituslomake, pääluottamusmies, auto- ja konealat Ilmoitus työnantajalle ja aluetoimistoon 0 0
Luottamusmiesvaalijuliste A4-kokoinen 0 0
Luottamusmiesvaaliohjeet Ohjekirjanen, 16 sivua 0 0
Luottamusmiesvalintakokouksen pöytäkirja Pöytäkirja 0 0
Seinäilmoitus valituista luottamusmiehistä A4-kokoinen 0 0
Seinäilmoitus, luottamusmiesvaali Äänestysaika, -paikka ja ehdokkaat 0 0
Seinäilmoitus, pääluottamusmiesvaali Äänestysaika, -paikka ja ehdokkaat 0 0
Suostumus ehdokkaaksi luottamusmiesvaaliin Suostumuslomake 0 0
Venäjänkielinen luottamusmiesvaalijuliste Juliste, A4-kokoinen 0 0
Venäjänkielinen seinäilmoitus, luottamusmiesvaali Äänestysaika, -paikka, ehdokkaat 0 0
Venäjänkielinen seinäilmoitus, pääluottamusmiesvaali Äänestysaika, -paikka, ehdokkaat 0 0
Äänestyslippu, luottamusmies / Valsedel, förtroendeman Vihreä äänestyslippu/ Röstsedel, grön 0 0
Äänestyslippu, pääluottamusmies / Valsedel, huvudförtroendeman Valkoinen äänestyslippu / Röstsedel, vit 0 0
Äänestyslippu, varaluottamusmies / Valsedel, viceförtroendeman Keltainen äänestyslippu / Röstsedel, gul 0 0
Äänestyslippu, varapääluottamusmies / Valsedel, vicehuvudförtroendeman Sininen äänestyslippu / Röstsedel, blå 0 0
         
Maksullinen aineisto
Aineisto Kuvaus Euroa/kpl Määrä Hinta yhteensä  
Lönestrukturguiden - Teknologiindustrins kollektivavtal 2015, 64 s. 4,1 0
Palkkarakenneopas - Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2014, 64 sivua, 15. painos 1,5 0
Pekka Puranen: Lain ja sopimuksen mukaan (238 s, 2011) Työsopimusoikeutta teknologiateollisuuden luottamusmiehille. 2 € 2 0
Pekka Puranen: Paikallinen sopiminen metalliteollisuudessa (jäsenille) 2000, 208 sivua Metalliteollisuuden työehtosopimukseen perustuvan paikallisen sopimisen selvitys. jäsenille 4,20 € 4,2 0
Pekka Puranen: Paikallinen sopiminen metalliteollisuudessa (muille) 2000, 208 sivua Metalliteollisuuden työehtosopimukseen perustuvan paikallisen sopimisen selvitys. työnantaja/ulkopuolinen 6,73 € 6,73 0
Työlainsäädäntö ja yleisiä sopimuksia 32. uusittu ja laajennettu painos. 730 sivua 50,2 0
Työntutkimuksen käsitteitä, menettelytapoja ja käyttökohteita (2011, 48 sivua) EK:n ja SAK:n asiantuntijaryhmän laatima ohje työntutkimuksessa käytettävistä menettelytavoista. 2,50 € 2,5 0
         
Maksuton aineisto
Aineisto Kuvaus Euroa/kpl Määrä Hinta yhteensä  
Asiallinen kohtelu sallittu, ruotsinkielinen Esite työpaikkakiusaamisesta ja sen ehkäisemisestä. 0 0
Asiallinen kohtelu sallittu, suomenkielinen Esite työpaikkakiusaamisesta ja sen ehkäisemisestä. 0 0
Asiallinen kohtelu sallittu, venäjänkielinen Esite työpaikkakiusaamisesta ja sen ehkäisemisestä. 0 0
Asiallinen kohtelu sallittu, vironkielinen Esite työpaikkakiusaamisesta ja sen ehkäisemisestä. 0 0
Jouko Reijonen: Säätyrajoja ja luottamuspulaa - Kulttuuristen rakenteiden purkaminen tasavertaisen vuoropuhelun avulla (2014, 152 s.) Reijonen kuvaa kirjassa yritysten kehittämishankkeita, joihin osallistuivat sekä työnantajapuolen ja työntekijöiden edustajat. 0 0
Liity oppilasjäseneksi Metalliliittoon A4-kokoinen esite Metalliliiton oppilasjäsenyydestä ja liittymislomake. 0 0
Me itse ollaan se liitto! Metalliliiton esite. A4, kaksipuolinen taitettu 0 0
Me itse ollaan se liitto! -esite englanniksi Advocacy is a team game 0 0
Me itse ollaan se liitto! -esite ruotsiksi Intressebevakning är ett lagspel 0 0
Metallin työnluokitus 77 1977, 40 sivua Opas metalliteollisuuden työnluokitukseen (Vain kopiona) 0 0
Metallityöväen liiton säännöt 2016, 48 sivua 0 0
Oikeusapu (2010, 16 sivua) Metalliliiton oikeusapupalvelut työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa. Näin haet oikeusapua ja palkkaturvaa. 0 0
Opinto-opas 2017 Vuosittain uusiutuva, 98 sivua Metallin ja SAK:n kurssit: sisällöt ja ajankohdat 0 0
Timo K. Vertanen: Liikkeen luovutus ja työsuhde (1998, 52 sivua) Liikkeen luovutus ja työsopimuksen päättäminen liikkeen luovutuksen yhteydessä. 0 0
Toimivat työaikajärjestelyt (2016, 52 s.) Teknologiateollisuuden työaikamalleja, 6. painos 0 0
Tulosta ja palkkaa (lokakuu 2016, 36 s.) Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista sekä tulos- ja voittopalkkioista. 0 0
Tunnetko työehtosi? -esite (2015, 40 sivua) Perustietoa työehtosopimuksista ja työttömyysturvasta. 0 0
Tunnetko työehtosi? -esite englanniksi Do you know your terms of work? 0 0
Tunnetko työehtosi? -esite puolaksi Przepisy dotyczące warunków pracy? 0 0
Tunnetko työehtosi? -esite saksaksi Kennst du deine tarifrechte? 0 0
Tunnetko työehtosi? -esite venäjäksi Знаете ли вы свои условия труда? 0 0
Tunnetko työehtosi? -esite viroksi Kas sa tunned oma töötingimusi? 0 0
Ulkoistaminen ja verkostoituminen Luottamusmiehen näkökulma (1999, 73 sivua) Metalliliiton työryhmä tuotti perustietoa ulkoistamisesta ja verkostoitumisesta metalliteollisuudessa. (luottamusmiehille ilmainen) 0 0
Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa (2008, 27 sivua) Opas yrityksille ja työntekijöille. 0 0
Vuokratyö Teknologiateollisuudessa (2015, 24 s.) Opas yrityksille ja niiden työntekijöille. 0 0
Vuosilomalaki Keskeiset asiat vuosilomalaista, lomapalkasta, tes-määräyksistä. 0 0
         
Muu maksullinen aineisto
Aineisto Kuvaus Euroa/kpl Määrä Hinta yhteensä  
Laulukirja "Me laulamme" 3,7 0
Metallityöväen kalenteri 2017, ruotsinkielinen Ruotsinkielinen, lisätilaukset 1,5 0
Metallityöväen kalenteri 2017, suomenkielinen Suomenkielinen, lisätilaukset 1,5 0
         
Työehtosopimukset, jäsenille
Aineisto Kuvaus Euroa/kpl Määrä Hinta yhteensä  
Auto- ja konealat (jäsenille) Jäsenille 2,50 euroa 2,5 0
Jalometalliala (jäsenille) Jäsenille 2,50 euroa 2,5 0
Malmikaivokset (jäsenille) Jäsenille 2,50 euroa 2,5 0
Mekaaninen metsäteollisuus (jäsenille) Jäsenille 2,50 euroa 2,5 0
Pelti- ja teollisuuseristysala (jäsenille) Jäsenille 2,50 euroa 2,5 0
Puolustusministeriö Maksuton 0 0
Tekninen huolto ja kunnossapito (jäsenille) Jäsenille 2,50 euroa 2,5 0
Teknologiateollisuuden työehtosopimusratkaisu 1.11.2016-31.10.2017 Työehtosopimuksen 19.1 kohdan uudistus kilpailukykysopimuksen mukaisesti. 0 0
Teknologiateollisuus (jäsenille) Jäsenille 2,50 euroa 2,5 0
Teknologiateollisuus, ruotsinkielinen (jäsenille) Jäsenille 2,50 euroa 2,5 0
Teknologiindustrins kollektivavtalsuppgörelse 1.11.2016-31.10.2017 Ändringen i det egentiliga kollektivavtalets punkt 19.1. 0 0
         
Työehtosopimukset, muille
Aineisto Kuvaus Euroa/kpl Määrä Hinta yhteensä  
Auto- ja konealat (muille) Muille kuin jäsenille 5 euroa 5 0
Jalometalliala (muille) Muille kuin jäsenille 5 euroa 5 0
Malmikaivokset (muille) Muille kuin jäsenille 5 euroa 5 0
Mekaaninen metsäteollisuus (muille) Muille kuin jäsenille 5 euroa 5 0
Pelti- ja teollisuuseristysala (muille) Muille kuin jäsenille 5 euroa 5 0
Puolustusministeriö Maksuton 0 0
Tekninen huolto ja kunnossapito (muille) Muille kuin jäsenille 5 euroa 5 0
Teknologiateollisuus (muille) Muille kuin jäsenille 5 euroa 5 0
Teknologiateollisuus, ruotsinkielinen (muille) Muille kuin jäsenille 5 euroa 5 0
         
Työsuojeluvaalit
Aineisto Kuvaus Euroa/kpl Määrä Hinta yhteensä  
Työsuojeluasiamiesilmoitus Ilmoitus valituista työsuojeluasiamiehistä 0 0
Työsuojeluasiamiesvaalin ehdokasjuliste A4-kokoinen lomake, johon lisätään työsuojeluasiamiesvaalin äänestysajat ja -paikat sekä ehdokkaiden nimet ja ehdokasnumerot 0 0
Työsuojeluasiamiesvaalin äänestyslippu Äänestyslippu työsuojeluasiamiesvaaliin 0 0
Työsuojelutoimikunnan vaali, ehdokasjuliste A4-kokoinen lomake, johon lisätään työsuojelutoimikunnan vaalin äänestysajat ja -paikat sekä ehdokkaiden nimet ja ehdokasnumerot 0 0
Työsuojelutoimikunnan vaali, äänestyslippu Äänestyslippu työsuojelutoimikunnan vaaliin 0 0
Työsuojelutoimikunnan varajäsenen vaalin äänestyslippu Äänestyslippu työsuojelutoimikunnan varajäsenen vaaliin 0 0
Työsuojeluvaalit 1.11.-31.12.2017 A4-kokoinen juliste: Tavoitteena terveellinen, turvallinen ja viihtyisä työympäristö 0 0
Työsuojeluvaalit, ajankohdat Seinäilmoitus ehdokasasettelun ja vaalien ajankohdista 0 0
Työsuojeluvaltuutetuiksi valitut Ilmoituslomake työsuojeluvaltuutetuiksi ja -varavaltuutetuiksi valituista. Ilmoitus annetaan työnantajalle ja aluetoimistoon. 0 0
Työsuojeluvaltuutetun vaali, ehdokasjuliste A4-kokoinen lomake, johon lisätään työsuojeluvaltuutetun vaalin äänestysajat ja -paikat, ehdokkaiden nimet ja ehdokasnumerot 0 0
Työsuojeluvaltuutetun vaali, suostumus Suostumus ehdokkaaksi työsuojeluvaltuutetun vaaliin 0 0
Työsuojeluvaltuutetun vaalin pöytäkirja Työsuojeluvaltuutetun vaalin vaalitoimikunnan pöytäkirja 0 0
Työsuojeluvaltuutetun vaalin äänestyslippu Äänestyslippu työsuojeluvaltuutetun vaaliin 0 0
Työsuojeluvaltuutetut Ilmoituslomake (A4-kokoinen) työsuojeluvaltuutetuista ja -varavaltuutetuista työpaikan ilmoitustaululle 0 0
         

Tilattavia tuotteita yhteensä 0 kpl

Tilauksen yhteissumma 0 Euroa