Metallityöväen Liitto

Luottamusmies

Luottamusmiesten teemaseminaari 4.-5.12.2017 Murikassa
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Luottamusmies on työpaikan työntekijöiden edunvalvoja ja järjestäytymisen ykköslenkki.

Luottamusmies on työpaikan työntekijä ja ammattiosaston jäsen. Luottamusmies on myös ammattiosaston edustaja, kun työnantajan kanssa neuvotellaan sopimusten ja lakien soveltamisesta, yrityksen kehittämisestä tai muista työntekijöiden ja työnantajan väleihin vaikuttavista asioista.

Luottamusmiehen puoleen voit kääntyä missä tahansa ongelmassa, joka liittyy työsuhteeseesi.

Luottamusmies saa käyttää työaikaa työntekijöiden asioiden ja etujen hoitamiseen. Yli 400 työntekijän yrityksissä on kokopäivätoiminen pääluottamusmies.

Luottamusmiehet valitaan kahdeksi vuodeksi. Luottamusmiesvaalit järjestettiin marras-joulukuussa 2016. 

Kaikille työpaikalla toimiville SAK:hon kuuluvien liittojen ammattiosastojen jäsenille, jotka ovat työsuhteessa samaan työnantajaan ja joihin noudatetaan Teollisuusliiton (ent. Metallityöväen Liiton) neuvottelemaa työehtosopimusta, on varattava tilaisuus osallistua sekä pääluottamusmiehen että luottamusmiehen vaaleihin.

Äänioikeus luottamusmiesvaaleissa on niillä työntekijöillä, jotka työskentelevät valittavan luottamusmiehen toimialueella. Kuhunkin vaaliin osallistumisen edellytyksenä on, etteivät muihin liittoihin kuuluvat ammattiosastojen jäsenet valitse omia luottamusmiehiä.

Ammattiosastolla on oikeus suorittaa luottamusmiehen vaali työpaikalla. Vaaliajoista ja -paikoista sovitaan työnantajan kanssa.

Ehdokkaat vaaleihin asetetaan tätä varten koolle kutsutussa kokouksessa eli ehdokasasettelukokouksessa. Kokous on pidettävä vähintään 14 kalenteripäivää ennen vaalia. Kokouksesta on ilmoitettava työpaikan ilmoitustaululla viimeistään 7 kalenteripäivää ennen kokousta.

Jos ehdokasasettelukokouksessa ei ole asetettu kuin yksi ehdokas kuhunkin luottamustehtävään, tulee hän valituksi. Jos kokouksessa asetetaan useampia ehdokkaita, järjestetään vaali.

Ammattiosaston tulee ilmoittaa valituista luottamusmiehistä sekä Teollisuusliiton aluetoimistoon että työnantajalle kirjallisesti.

  • Luottamusmiesvaaliohjeet PDF
  • Autoalan luottamusmiesvalinnoissa huomioitavaa PDF
  • Direktiv för val av förtroendemän PDF

Luottamusmiesvaalien materiaalin voit tilata liiton toimistosta, puh. 020 77 41026, sähköpostitse postitus@metalliliitto.fi tai www.metalliliitto.fi/materiaalitilaukset

Lomakepankki-sivulla kohdassa Luottamusmiesvaalit on vaaleihin liittyviä ilmoituslomakkeita sekä suomeksi että ruotsiksi.