Metallityöväen Liitto

Lomakkeita ja ohjeita

Voidaksesi käyttää pdf-lomakkeita, tarvitset Acrobat reader -ohjelman.
 

Jäseneksi liittyminen

Ruudulla täytettävä ja tulostettava pdf-lomake. HUOM!  Liittymislomake on lähettävä postitse: Metallityöväen liitto/Jäsenrekisteri, PL 107, 00531 Helsinki

Jäseneksi voit liittyä myös sähköisesti tästä

Työehtoasiat

 • Työsopimuslomake (ruudulla täytettävä ja tulostettava lomake verkkopalvelussa suomi.fi)
 • Työsopimuslomake ulkomaantyöhön (ruudulla täytettävä ja tulostettava lomake verkkopalvelussa suomi.fi)
 • Työsopimuslomakemalli/autoala PDF  (ruudulla täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)
 • Auto- ja konekaupan toimihenkilöiden työsopimusmalli  PDF  (ruudulla täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)
 • Teknologiateollisuuden erimielisyysmuistio, Teknologiateollisuus ja Metallityöväen liitto PDF
 •  Meningsskiljaktighetspromemoria DOC
 • Autoalan erimielisyysmuistio, Autoalan keskusliitto ja Metallityöväen liitto DOC
 • Oikeusapuopas PDF sekä työsuhdeasiain toimeksianto PDF, avoin asianajovaltakirja PDF  ja siirtokirja PDF (pdf-lomakkeet, jotka voi täyttää ruudulla ja tulostaa). Työsuhdeasiain toimeksianto -lomake jäsenen on allekirjoitetava yhtenä kappaleena, avoin asianajovaltakirja ja siirtokirja kolmena kappaleena ja liitettävä oikeusavun liitteeksi.

Järjestötoiminta

 • Seinäilmoitus kokouksesta PDF
 • Aluetoimistojen osoitteet PDF
 • Ammattiosaston toimihenkilöilmoitus DOCX (ruudulla täytettävä ja tulostettava lomake)
 • Ammattiosaston toimihenkilöilmoitus PDF (tulostettava lomake)
 • Fackavdelningens funktionärsmeddelande DOCX
 • Fackavdelningens funktionärsmeddelande PDF
 • Edustajat seututoimikunnassa DOC
 • Ombud i kretsstyrelsen DOC
 • Jäsen- ja  työpaikkakartoitus PDF
 • Medlems- och arbetsplatskartering PDF
 • Taloudenhoito ammattiosastoissa -opas PDF
 • Seuturyhmien toimintaohje PDF

Koulutustoiminta

 • Vuoden 2017 opinto-opas PDF
 • Vuoden 2017 kurssiesite PDF
 • Kohti uutta teollisuusliittoa -Yhteiset kurssit vuonna 2017 PDF
 • Opas paikalliskoulutuksen järjestämiseen PDF
 • Ammattiyhdistysliikkeen kurssihakemus PDF

Luottamusmiesvaalit

 • Luottamusmiesvaalien ohjeet PDF
 • Lutoomusmiesvaalijuliste PDF
 • Luottamusmiesvaalimateriaali, mallit  PDF
 • Luottamusmiesvaalimateriaalin tilauslomake PDF
 • Suostumus ehdokkaaksi PDF
 • Seinäilmoitus kokouksesta PDF
 • Seinäilmoitus, luottamusmiesvaali PDF
 • Seinäilmoitus, pääluottamusmiesvaali PDF
 • Seinäilmoitus, valitut luottamusmiehet PDF
 • Senäilmoitus, valitut luottamusmiehet alueelle PDF
 • Pääluottamusmiesilmoituslomake PDF
 • Luottamusmiesilmoituslomake PDF
 • Pääluottamusmiesilmoituslomake, auto- ja konealat PDF
 • Autoalan luottamusmiesvalinnoissa huomioitavaa PDF

Ruotsinkieliset:

 • Direktiv för val av förtroendemän PDF
 • Valaffisch PDF
 • Modeller på valmaterial PDF
 • Blankett för samtycke PDF
 • Väggannons, förtroendemannaval PDF
 • Väggannons, huvudförtroendemannaval PDF
 • Väggannons om valda förtroendemän PDF
 • Huvudförtroendemannameddelande  PDF
 • Förtroendemannameddelande PDF
 • Huvudförtroendemannameddelande, bil- och maskinbranscherna  PDF

ВЫБОРЫ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ
Venäjänkieliset:

 • Luottamusmiesvaalijuliste PDF
 • Seinäilmoitus, luottamusmiesvaali PDF
 • Seinäilmoitus, pääluottamusmiesvaali PDF

Tilaa luottamusmiesvaalien materiaali puh. 020 77 41026 tai postitus@metalliliitto.fi. Tulostettava luottamusmiesvaalimateriaalin tilauslomake PDF
Materiaalia voit tilata sähköisesti www.metalliliitto.fi/materiaalitilaukset (>Luottamusmiesvaalit, >Förtroendemannaval)

Työympäristö

 • Selvityspyyntö työssä kiusaamisesta  PDF (ruudulla täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)
 • Valitut työsuojeluvaltuutetut 2012-2013, A4-kokoinen ilmoitustaululle tulostettava PDF

Työsuojeluvaalit

 • Työsuojeluvaaliohjeet PDF
 • Arbetarskyddsval, valanvisning PDF
 • OSH Election Instructions  PDF (vaaliohje englanniksi)

 • Suostumus ehdokkaasi työsuojeluvaaliin PDF
 • Samtycke till att kandidera i valet PDF
 • Työsuojeluvaali-ilmoitus A4 PDF
 • Valaffisch om arbetarskyddsvalet A4 PDF
 • Seinäilmoitus työsuojeluvaaleista (ajankohta) PDF
 • Anmälan om arbetarskyddsvalet (tidpunkten) PDF
 • Seinäilmoitus ehdokkaista (työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun vaali) PDF
 • Kandidataffisch (arbetarskyddfullmäktig) PDF
 • Seinäilmoitus ehdokkaista (työsuojeluasiamiehen vaali) PDF
 • Kandidataffisch (arbetarskyddsombud) PDF
 • Seinäilmoitus ehdokkaista (työsuojelutoimikunnan vaali) PDF
 • Kandidataffisch (arbetarskyddskommitte) PDF
 • Seinäilmoitus työsuojeluvaltuutetuista 2016-2017 PDF
 • Meddelande om arbetarskyddsfullmäktige 2016-2017 PDF
 • Työsuojeluvaltuutetuiksi valitut, ilmoituslomake 2016-2017 PDF
 • Arbetarskyddsfullmäktige, meddelande 2016-2017 PDF
 • Työsuojeluasiamiesilmoituslomake PDF
 • Arbetarskyddsombud, meddelande 2016-2017 PDF
 • Työsuojeluvaalin pöytäkirja PDF
 • Protokoll över valet av arbetarskyddspersoner PDF

Tulostettava vaalimateriaalin tilauslomake PDF 
Beställning av valmaterial PDF 
Materiaalia voit tilata sähköisesti www.metalliliitto.fi/materiaalitilaukset >Työsuojeluvaalit (eller > Arbetarskyddsvalet)
 

Työttömyysturva

Perhevapaa

Perhevapaan hakemuslomakkeet (tulostettavia pdf -tiedostoja, SAK:n verkkopalvelu)

Yleisiä lomakkeita