Metallityöväen Liitto

Lomakkeita ja ohjeita

Voidaksesi käyttää pdf-lomakkeita, tarvitset Acrobat reader -ohjelman.
 

Jäseneksi liittyminen

Ruudulla täytettävä ja tulostettava pdf-lomake. HUOM!  Liittymislomake on lähettävä postitse: Metallityöväen liitto/Jäsenrekisteri, PL 107, 00531 Helsinki

Jäseneksi voit liittyä myös sähköisesti tästä

Työehtoasiat

 • Työsopimuslomake (ruudulla täytettävä ja tulostettava lomake verkkopalvelussa suomi.fi)
 • Työsopimuslomake ulkomaantyöhön (ruudulla täytettävä ja tulostettava lomake verkkopalvelussa suomi.fi)
 • Työsopimuslomakemalli/autoala PDF  (ruudulla täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)
 • Auto- ja konekaupan toimihenkilöiden työsopimusmalli  PDF  (ruudulla täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)
 • Teknologiateollisuuden erimielisyysmuistio, Teknologiateollisuus ja Metallityöväen liitto PDF
 •  Meningsskiljaktighetspromemoria DOC
 • Autoalan erimielisyysmuistio, Autoalan keskusliitto ja Metallityöväen liitto DOC
 • Oikeusapuopas PDF sekä työsuhdeasiain toimeksianto PDF, avoin asianajovaltakirja PDF  ja siirtokirja PDF (pdf-lomakkeet, jotka voi täyttää ruudulla ja tulostaa). Työsuhdeasiain toimeksianto -lomake jäsenen on allekirjoitetava yhtenä kappaleena, avoin asianajovaltakirja ja siirtokirja kolmena kappaleena ja liitettävä oikeusavun liitteeksi.

Työehtosopimusaloitteet

Liittohallitus pyytää ammattiosastoilta ja työhuonekunnilta työehtosopimuksen uudistamista koskevia aloitteita syksyn 2017 työehtosopimusneuvotteluihin. Aloitteet on toimitettava liittoon viimeistään 30.4.2017 osoitteella:
Metallityöväen Liitto ry/ Edunvalvonta, PL 107, 00531 Helsinki

 • TES-aloitelomake syksyn 2017 työehtosopimusneuvotteluihin  PDF (ruudulla täytettävä ja tulostettava lomake)
 • Förslag till höstens 2017 avtalsförhandlingar PDF

Järjestötoiminta

 • Seinäilmoitus kokouksesta PDF
 • Aluetoimistojen osoitteet PDF
 • Ammattiosaston toimihenkilöilmoitus DOCX (ruudulla täytettävä ja tulostettava lomake)
 • Ammattiosaston toimihenkilöilmoitus PDF (tulostettava lomake)
 • Fackavdelningens funktionärsmeddelande DOCX
 • Fackavdelningens funktionärsmeddelande PDF
 • Edustajat seututoimikunnassa DOC
 • Ombud i kretsstyrelsen DOC
 • Työhuonekunnan perustamisilmoitus PDF
 • Jäsen- ja  työpaikkakartoitus PDF
 • Medlems- och arbetsplatskartering PDF
 • Taloudenhoito ammattiosastoissa -opas PDF
 • Seuturyhmien toimintaohje PDF

Koulutustoiminta

 • Vuoden 2017 opinto-opas PDF
 • Vuoden 2017 kurssiesite PDF
 • Kohti uutta teollisuusliittoa -Yhteiset kurssit vuonna 2017 PDF
 • Opas paikalliskoulutuksen järjestämiseen PDF
 • Ammattiyhdistysliikkeen kurssihakemus PDF

Luottamusmiesvaalit

 • Luottamusmiesvaalien ohjeet PDF
 • Lutoomusmiesvaalijuliste PDF
 • Luottamusmiesvaalimateriaali, mallit  PDF
 • Luottamusmiesvaalimateriaalin tilauslomake PDF
 • Suostumus ehdokkaaksi PDF
 • Seinäilmoitus kokouksesta PDF
 • Seinäilmoitus, luottamusmiesvaali PDF
 • Seinäilmoitus, pääluottamusmiesvaali PDF
 • Seinäilmoitus, valitut luottamusmiehet PDF
 • Senäilmoitus, valitut luottamusmiehet alueelle PDF
 • Pääluottamusmiesilmoituslomake PDF
 • Luottamusmiesilmoituslomake PDF
 • Pääluottamusmiesilmoituslomake, auto- ja konealat PDF
 • Autoalan luottamusmiesvalinnoissa huomioitavaa PDF

Ruotsinkieliset:

 • Direktiv för val av förtroendemän PDF
 • Valaffisch PDF
 • Modeller på valmaterial PDF
 • Blankett för samtycke PDF
 • Väggannons, förtroendemannaval PDF
 • Väggannons, huvudförtroendemannaval PDF
 • Väggannons om valda förtroendemän PDF
 • Huvudförtroendemannameddelande  PDF
 • Förtroendemannameddelande PDF
 • Huvudförtroendemannameddelande, bil- och maskinbranscherna  PDF

ВЫБОРЫ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ
Venäjänkieliset:

 • Luottamusmiesvaalijuliste PDF
 • Seinäilmoitus, luottamusmiesvaali PDF
 • Seinäilmoitus, pääluottamusmiesvaali PDF

Tilaa luottamusmiesvaalien materiaali puh. 020 77 41026 tai postitus@metalliliitto.fi. Tulostettava luottamusmiesvaalimateriaalin tilauslomake PDF
Materiaalia voit tilata sähköisesti www.metalliliitto.fi/materiaalitilaukset (>Luottamusmiesvaalit, >Förtroendemannaval)

Työympäristö

 • Selvityspyyntö työssä kiusaamisesta  PDF (ruudulla täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)
 • Valitut työsuojeluvaltuutetut 2012-2013, A4-kokoinen ilmoitustaululle tulostettava PDF

Työsuojeluvaalit

 • Työsuojeluvaaliohjeet PDF
 • Arbetarskyddsval, valanvisning PDF
 • OSH Election Instructions  PDF (vaaliohje englanniksi)

 • Suostumus ehdokkaasi työsuojeluvaaliin PDF
 • Samtycke till att kandidera i valet PDF
 • Työsuojeluvaali-ilmoitus A4 PDF
 • Valaffisch om arbetarskyddsvalet A4 PDF
 • Seinäilmoitus työsuojeluvaaleista (ajankohta) PDF
 • Anmälan om arbetarskyddsvalet (tidpunkten) PDF
 • Seinäilmoitus ehdokkaista (työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun vaali) PDF
 • Kandidataffisch (arbetarskyddfullmäktig) PDF
 • Seinäilmoitus ehdokkaista (työsuojeluasiamiehen vaali) PDF
 • Kandidataffisch (arbetarskyddsombud) PDF
 • Seinäilmoitus ehdokkaista (työsuojelutoimikunnan vaali) PDF
 • Kandidataffisch (arbetarskyddskommitte) PDF
 • Seinäilmoitus työsuojeluvaltuutetuista 2016-2017 PDF
 • Meddelande om arbetarskyddsfullmäktige 2016-2017 PDF
 • Työsuojeluvaltuutetuiksi valitut, ilmoituslomake 2016-2017 PDF
 • Arbetarskyddsfullmäktige, meddelande 2016-2017 PDF
 • Työsuojeluasiamiesilmoituslomake PDF
 • Arbetarskyddsombud, meddelande 2016-2017 PDF
 • Työsuojeluvaalin pöytäkirja PDF
 • Protokoll över valet av arbetarskyddspersoner PDF

Tulostettava vaalimateriaalin tilauslomake PDF 
Beställning av valmaterial PDF 
Materiaalia voit tilata sähköisesti www.metalliliitto.fi/materiaalitilaukset >Työsuojeluvaalit (eller > Arbetarskyddsvalet)
 

Työttömyysturva

Perhevapaa

Perhevapaan hakemuslomakkeet (tulostettavia pdf -tiedostoja, SAK:n verkkopalvelu)

Yleisiä lomakkeita