Metallityöväen Liitto

Lomakkeita ja ohjeita

Voidaksesi käyttää pdf-lomakkeita, tarvitset Acrobat reader -ohjelman.
 

Jäseneksi liittyminen

Ruudulla täytettävä ja tulostettava pdf-lomake. HUOM!  Liittymislomake on lähettävä postitse: Metallityöväen liitto/Jäsenrekisteri, PL 107, 00531 Helsinki

Jäseneksi voit liittyä myös sähköisesti

Vapaa- ja kannatusjäsenyys
Frimedlemskap
 

Esitykset valtuuston syyskokoukselle

Teollisuusliiton valtuuston sääntömääräinen syyskokous pidetään 18.-19.12.2017. Esityksiä valtuustolle  voivat tehdä ammattiosastot. Esitykset tehdään kirjallisesti ja niissä on oltava ammattiosaston kahden nimenkirjoittajan allekirjoitukset. Esitysten tulee olla perillä 18.10.2017 mennessä.
Esitykset lähetetään osoitteella Teollisuusliitto ry / Hallitus, PL 107, 00531 Helsinki.
Jos esitys lähetetään pikkeuksellisetsi sähköpostitse (metalli.posti@metalliliitto.fi) on esitys lisäksi lähetettävä allekirjoitettuna myös kirjeitse.
Esityslomake PDF
Esityslomake docx

Fullmäktigemotion PDF
Fullmäktigemotion docx

Työehtoasiat

 • Työsopimuslomake (ruudulla täytettävä ja tulostettava lomake Työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa)
 • Työsopimuslomake ulkomaantyöhön (ruudulla täytettävä ja tulostettava lomake Työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa)
 • Työsopimuslomakemalli/autoala PDF  (ruudulla täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)
 • Auto- ja konekaupan toimihenkilöiden työsopimusmalli  PDF  (ruudulla täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)
 • Teknologiateollisuuden erimielisyysmuistio (Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto) PDF
 •  Meningsskiljaktighetspromemoria DOC
 • Valta- ja siirtokirja erimielisyysmuistioon, teknologiateollisuus PDF
 • Autoalan erimielisyysmuistio (Autoalan keskusliitto ja Teollisuusliitto) PDF
 • Valta- ja siirtokirja erimielisyysmuistioon, autoala PDF
 • Oikeusapuopas PDF sekä työsuhdeasiain toimeksianto PDF, avoin asianajovaltakirja PDF  ja siirtokirja PDF (pdf-lomakkeet, jotka voi täyttää ruudulla ja tulostaa). Työsuhdeasiain toimeksianto -lomake jäsenen on allekirjoitetava yhtenä kappaleena, avoin asianajovaltakirja ja siirtokirja kolmena kappaleena ja liitettävä oikeusavun liitteeksi.

Järjestötoiminta

 • Seinäilmoitus kokouksesta PDF
 • Aluetoimistojen osoitteet PDF
 • Ammattiosaston toimihenkilöilmoitus DOCX (ruudulla täytettävä ja tulostettava lomake)
 • Ammattiosaston toimihenkilöilmoitus PDF (tulostettava lomake)
 • Fackavdelningens funktionärsmeddelande DOCX
 • Fackavdelningens funktionärsmeddelande PDF
 • Edustajat seututoimikunnassa DOC
 • Ombud i kretsstyrelsen DOC
 • Työhuonekunnan perustamisilmoitus PDF
 • Jäsen- ja  työpaikkakartoitus PDF
 • Medlems- och arbetsplatskartering PDF
 • Taloudenhoito ammattiosastoissa -opas PDF
 • Seuturyhmien toimintaohje PDF

Koulutustoiminta

 • Vuoden 2017 opinto-opas PDF
 • Vuoden 2017 kurssiesite PDF
 • Kohti uutta teollisuusliittoa -Yhteiset kurssit vuonna 2017 PDF
 • Opas paikalliskoulutuksen järjestämiseen PDF
 • Ammattiyhdistysliikkeen kurssihakemus PDF

Luottamusmiesvaalit

 • Luottamusmiesvaalien ohjeet PDF
 • Seinäilmoitus, valitut luottamusmiehet PDF
 • Senäilmoitus, valitut luottamusmiehet alueelle PDF
 • Pääluottamusmiesilmoituslomake PDF
 • Luottamusmiesilmoituslomake PDF
 • Pääluottamusmiesilmoituslomake, auto- ja konealat PDF
 • Autoalan luottamusmiesvalinnoissa huomioitavaa PDF

Ruotsinkieliset:

 • Direktiv för val av förtroendemän PDF
 • Väggannons om valda förtroendemän PDF
 • Huvudförtroendemannameddelande  PDF
 • Förtroendemannameddelande PDF
 • Huvudförtroendemannameddelande, bil- och maskinbranscherna  PDF

Tilaa luottamusmiesvaalien materiaali puh. 020 77 41026 tai postitus@metalliliitto.fi.
Materiaalia voit tilata sähköisesti www.metalliliitto.fi/materiaalitilaukset (>Luottamusmiesvaalit, >Förtroendemannaval)

Työympäristö

Ilmoitus työnantajalle työssä koetusta häirinnästä (selvityspyyntö työnantajalle Työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa olevalla lomakkeella)

Työsuojeluvaalit

 • Työsuojeluvaaliohjeet 2017 PDF
 • Arbetarskyddsval, valanvisning 2017 PDF
 • OSH Election Instructions 2017  PDF (vaaliohje englanniksi)

Lomakkeet voi täyttää Adoben Acrobat Reader -ohjelmalla ja tulostaa.

 • Suostumus ehdokkaasi työsuojeluvaaliin PDF
 • Samtycke till att kandidera i valet PDF
 • Työsuojeluvaali-ilmoitus A4 PDF
 • Valaffisch om arbetarskyddsvalet A4 PDF
 • Seinäilmoitus työsuojeluvaaleista (ajankohta) PDF
 • Anmälan om arbetarskyddsvalet (tidpunkten) PDF
 • Seinäilmoitus ehdokkaista (työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun vaali) PDF
 • Kandidataffisch (arbetarskyddfullmäktig) PDF
 • Seinäilmoitus ehdokkaista (työsuojeluasiamiehen vaali) PDF
 • Kandidataffisch (arbetarskyddsombud) PDF
 • Seinäilmoitus ehdokkaista (työsuojelutoimikunnan vaali) PDF
 • Kandidataffisch (arbetarskyddskommitte) PDF
 • Seinäilmoitus työsuojeluvaltuutetuista 2018-2019 PDF
 • Meddelande om arbetarskyddsfullmäktige 2018-2019 PDF
 • Työsuojeluvaltuutetuiksi valitut, ilmoituslomake 2018-2019 PDF
 • Arbetarskyddsfullmäktige, meddelande 2018-2019 PDF
 • Työsuojeluasiamiesilmoituslomake PDF
 • Arbetarskyddsombud, meddelande 2018-2019 PDF
 • Työsuojeluvaalin pöytäkirja PDF
 • Protokoll över valet av arbetarskyddspersoner PDF

Työsuojeluvaalin materiaalimallit PDF
Modeller på valmaterialet PDF

Tulostettava vaalimateriaalin tilauslomake PDF 
Beställning av valmaterial PDF 
Materiaalia voit tilata sähköisesti www.metalliliitto.fi/materiaalitilaukset >Työsuojeluvaalit (eller > Arbetarskyddsvalet)
 

Työttömyysturva

Perhevapaa

Perhevapaan hakemuslomakkeet (tulostettavia pdf-tiedostoja SAK:n verkkopalvelussa)