Metallityöväen Liitto

Liittokokous

Metalliliiton ylintä päätäntävaltaa käyttää joka neljäs vuosi kokoontuva liittokokous. Jäsenet muodostavat valitsijayhdistyksiä, jotka asettavat ehdokkaat liittokokousvaaleihin. Liittokokousedustajat valitaan vaalipiireittäin. Suhteellisilla vaaleilla valitut edustajat edustavat jäsenistöä alueellisesti ja sopimusaloittain jäsenmäärän mukaisesti. Liittokokous päättää liiton toiminnan suuntaviivoista seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

21. liittokokouksen päätökset PDF

21. liittokokouksen pöytäkirja PDF

21. liittokokous järjestettiin 27.-30.5.2012. Kokoukseen valittiin 464 edustajaa vaaleilla. Postitse tapahtuva ennakkoäänestys oli 2.–16.3. ja varsinaiset vaalipäivät olivat 25.–27.3.2012.

Liittokokous hyväksyy liiton säännöt, aluejärjestön säännöt ja ammattiosaston säännöt sekä ammattiosaston työhuonekunnan säännöt.

Liittokokous valitsee liiton puheenjohtajan ja sihteerin sekä muut liittohallituksen 18 jäsentä. Liittohallitus kokoontuu noin joka kolmas viikko.

Liittokokous valitsee myös liittovaltuuston 56 jäsentä. Liittovaltuusto kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa. Liittovaltuusto käyttää liiton korkeinta päätäntävaltaa liittokokousten välillä. Liittovaltuusto mm. hyväksyy liiton vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä tilinpäätökset ja toimintakertomukset. 

  

Liittokokousaineistoja

  • 21. liittokokouksen päätökset PDF

  • 21. liittokokouksen pöytäkirja PDF