Metallityöväen Liitto

Tekesin Liideri-ohjelma 2012-2018

Tekesin Liideri - Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelman (2012–2018) tavoitteena on yritysten toiminnan uudistaminen. Visiona on, että Suomessa on Euroopan parhaat työpaikat vuonna 2020. Vision toteuttamiseksi tarvitaan liiketoiminnan ja johtamisen kehittämistä sekä kasvun ja uudistumisen uudenlaista organisointia työpaikoilla.

Haluatteko olla liidereitä?

  • Tarvitaan halua ja tahtoa kohdata haasteet, yhdistää liiketoiminnan ja palveluiden tai tuotteiden kehittämiseen yrityksen toimintatapojen uudistaminen.
  • Johtamisen pitää tukea yritystoiminnan uudistamista ja liiketoiminnan kehittämistä työntekijöiden osaamista ja osallistumista paremmin hyödyntämällä.
  • Työntekijät ja asiakkaat otetaan mukaan uudistamaan tuotteita ja palveluita
  • Työn organisointia ja työnteon tapoja uudistamalla lisätään tuottavuutta, työn iloa ja hyvinvointia työssä.

Yritykset voivat jättää hakemuksia jatkuvasti, tutkimus- ja kehittämisprojektihaku käynnistynyt

Rahoitamme Liideri-ohjelmassa jatkuvasti työpaikkojen kehittämisprojekteja (tuotekehitys, palvelut, liiketoiminta, työorganisaation kehittäminen). Ohjelma toteutetaan osana pääministeri Kataisen hallitusohjelmaa sekä työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaa työelämän kehittämisstrategiaa.

Lisätietoja Tekesin sivuilta