Metallityöväen Liitto

Propozycja porozumienia została zaakceptowana – strajk się kończy

(24.10.2011)

Zwiazki Zawodowe Pracowników Przemysłu Technologicznego Metalliliitto, Pracowników Biurowych Pro i Związek Pracodawców Przemysłu Technologicznego zaakceptowały propozycję porozumienia złożoną przez rozjemcę państwa w sporze o warunkach pracy w przemyśle technologicznym. Strajk, który rozpoczął się w piątek, dobiega końca. Do pracy należy wrócić jak najszybciej. Zakończony został również zakaz pracy w nadgodzinach w przemyśle technologicznym jak i w branży blacharskiej i izolacji przemysłowej.

Na zebraniu Rady związku metalowców Rada zaakceptowała propozycję porozumienia, złożoną w niedzielę przez rozjemcę państwa. Decyzja została podjęta w taki sposób, że nikt nie zaproponował odrzucenia porozumienia. Jednak trzej członkowie rady otrzymali możliwość wyrażenia w późniejszym terminie swojego zdania negatywnie do decyzji rady związku. Duża Komisja Negocjacyjna do spraw warunków pracy i zarząd związku Metalowców jednogłośnie zaproponowały akceptację propozycji porozumienia.

Stawki bedą podwyższone na początku października ogólną podwyżką o 1,6 procent oraz częścią do 0,8 procent w zależności od negocjacji przedstawicieli pracodawcy i pracowników w miejscach pracy. Jeżeli nie będzie miejscowego porozumienia, zostanie ona wypłacona wszystkim jako ogólna podwyżka. Ponadto tabele płac i osobne dodatki zostaną podwyżone o 2,4 procent. Na początku przyszłego roku pracownicy otrzymają jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 150 euro. Ponadto na początku przyszłego roku w tabelach płac przemysłu technologicznego nie będzie już grupy gmin o kosztach klasy II.

W listopadzie 2012 roku zostanie wprowadzona podwyżka ogólna o 1,3 procent i częściowa do 0,6 procent pod tym samym warunkiem jak w przypadku podwyżki jesiennej bieżącego roku. Siatki płac i osobne dodatki zostaną podwyższone o 1,9 procent.

Oprócz umowy ramowej zawartej między centralnymi organizacjami pracowników i pracodawców w negocjacjach między Związkiem Metalowców i Przemysłem Technologicznym postanowiono o zmianach w tekstach umowy zbiorowej. Zmiany określają dokładniej między innymi przepisy dotyczące pracy poza właściwym miejscem pracy, urlopu tacierzyńskiego i wykorzystywaniu pracowników zewnętrznych.

Propozycja porozumienia zawiera możliwość szkolnictwa poleconego (3 dni w roku) przez pracodawcę dla zwiekszenia kwalifikacji oraz możliwość rozwijania zdolności pracy i ulepszenia dobrego samopoczucia w miejscu pracy dla pracowników starszych niż 55 lat. Zapisy te już znalazły się w umowie ramowej zawartej między centralnymi organizacjami pracowników i pracodawców.