Metallityöväen Liitto

Lähialueet

Lähialueilla tarkoitetaan Suomen rajanaapureita Venäjää (siellä Karjalan Tasavaltaa, Pietaria ja Leningradin aluetta) sekä Viroa.

Virossa Teollisuusliitto (ent. Metalliliitto)  on ollut yhteistyössä metallialan ammattiyhdistysten kanssa vuodesta 1990. Tuemme edelleen Viron metallityöläisten ammattiyhdistysten liittoa ( EMAF) järjestäytymisen ja työehtosopimustoiminnan parantamiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään suomalaisten omistamiin yrityksiin. Yhteistyössä pohjoismaisten teollisuusliittojen kanssa osallistumme Baltian järjestäytymisakatemia – hankkeeseen Virossa.

Teollisuusliitto pitää yllä yhteyksiä Venäjän Riippumattomien Ammattiliittojen Federaatioon (FNPR) kuuluviin liittoihin ja on myös koulutuksellisessa yhteistyössä näiden liittojen kanssa.

Teollisuusliitto on ollut yhteistyössä Karjalan Tasavallan Ammattiliittojen yhdistyksen ja sen jäsenliittojen kanssa jo 2000-luvun alusta lähtien järjestämällä monipuolista koulutusta liittojen jäsenille Petroskoissa yhdessä Savo-Karjala-Kymin aluejärjestön kanssa. Yhteistyötä tiivistetään Petrozavodskmash-yrityksen ammattijärjestön kanssa. Pietarissa ja Leningradin alueella liitolla on yhteistyötä Venäjän Autotyöläisten alueittenvälisen ammattiliiton (MPRA) kanssa. MPRA on aktiivisesti jäsentensä etuja ajava ns. uuden aallon ammattijärjestö, joka ei ole FNPR:n jäsenliitto. Järjestämme Pietarissa ay-järjestöille avoimia koulutuksia työsuojelusta ja neuvottelutoiminnasta yhdessä Kymi-Savo-Karjalan alueorganisaation kanssa.