Metallityöväen Liitto

Ohjeet kurssihakemuksen käyttöön

Kurssihakemus PDF
 

1. Lomakkeen voit täyttää kahdella eri tapaa:

a) Täytä ruudulla lomakkeesta kohdat 1 Kurssin tiedot ja 2 Hakija täyttää. Tämän jälkeen

  •  tulosta lomake,
  •  päivää ja allekirjoita se
  •  hae siihen työnantajan merkinnät ja allekirjoitus
  •  hae siihen tarvittaessa ammattiosaston edustajan allekirjoitus.

b) Tulosta lomake, täytä se käsin sekä päivää ja allekirjoita se. Tämän jälkeen

  •  hae siihen työnantajan merkinnät ja allekirjoitus
  •  hae siihen tarvittaessa ammattiosaston edustajan allekirjoitus.

Huom! Kohta 3. Työnantajan tukemista kursseista työnantaja maksaa ansionmenetyskorvauksen sekä ateriakorvauksen opistolle. Järjestöllisten kurssien osalta työnantaja ei maksa korvauksia. Kurssihakemus toimii apuraha-anomuksena. Henkilölle, joka ei saa tuloa muualta, liitto voi myöntää kurssipäivärahan ja stipendin.

2. Ota täytetystä lomakkeesta tarvittava määrä kopioita.
  •  työnantajalle
  •  itsellesi
  •  tarvittaessa ammattiosastolle
3. Postita alkuperäinen hakemus osoitteella:

Teollisuusliitto ry
Koulutus
PL 107
00531 Helsinki

HUOM! Lomaketta ei voi toimittaa liittoon sähköisesti. Lomakkeessa pitää olla sekä hakijan että työnantajan allekirjoitukset.

Matkaliput

Voit tilata matkalippusi kursseille Teollisuusliiton matkapalvelusta:
matkapalvelut@metalliliitto.fi
Sari Hannula, puh. 040 837 5531
 

Kurssihakemuslomake

Matkalippujen tilaus kursseille:

matkapalvelut@metalliliitto.fi