Metallityöväen Liitto

Mitä pitäisi pohtia – kerro

Metalliliitto on 1980-luvulta alkaen tehnyt ennen liittokokousta niin sanotun keskusteluasiakirjaa. Se on nostanut esiin kulloiseenkin taloudelliseen ja työmarkkinatilanteeseen sekä liiton toimintaan liittyviä keskeisiä asioita, joita olisi hyvä pohtia silloin, kun ammattiosastoissa tehdään aloitteita tulevalle liittokokoukselle.
 
Vuoden 2008 liittokokousta edeltäneen keskusteluasiakirjan johdannossa todettiin, että
"Ammattiyhdistysliike on globalisaatiokehityksessä saman haasteen edessä kuin alkuaikoinaan teollisen vallankumouksen aikana. Miten löytää parhaat keinot, joilla järjestää työntekijät ja edistää jäsenten elinolojen kehitystä ja turvallisen elämän näköalaa?"
 
Keskusteluasiakirjan jokaisessa luvussa esitettiin tiivis kuvaus sen hetken tilanteesta ja esitettiin sen jälkeen pohdittavaksi joukko kysymyksiä.
 
Nyt vuoden 2012 liittokokousta silmällä pitäen on verkkosivuille avattu tilaisuus liiton jäsenille kertoa näkemyksensä siitä, mitä asioita tulevaa liittokokousta edeltävässä keskusteluasiakirjassa tulisi nostaa esille pohdittavaksi.
 
Keskusteluasiakirjan valmistelee liiton toimiston työryhmä ensi keväänä. Valmistelussa käytetään pohjana verkkokeskustelua sekä eri toiminnoista tehtyjä tutkimuksia ja raportteja. Keskusteluasiakirja lähetetään alkusyksystä 2011 ammattiosastoille.
 
Oheisesta vuoden 2007 keskusteluasiakirjan sisällysluettelosta pääsee eri aiheita koskevaan sivuun, jolla voi tuoda esiin näkemyksiä ja käydä keskustelua asioista, jotka nyt pitäisi nostaa esiin. Kullakin sivulla on taustaksi kerrottu, mitä kysymyksiä vuoden 2007 keskusteluasiakirjassa nostettiin pohdittaviksi.
 
Keskusteluasiakirja jakaantui tuolloin seuraaviin lukuihin:
 
2. Kokonaisvaltaista edunvalvontaa
         2.2. Hyvinvointivaltiota rakennettu yhteistyönä
         2.3. Perusasiat pysyviä
         2.4. Ympäristön haaste
         2.5. Osaaminen, yhteistyö ja kilpailukyky
         2.6. Muutosturva ja ammatillinen edunvalvonta      
 
3. Kenelle edunvalvontaa ja minkälaisia sopimuksia?
         3.1. Työehtosopimus ja yleissitovuus
         3.2. Työehtojen turvaaminen ja kehittäminen
         3.3. Edunvalvonnan kansainvälistyminen
         3.4. Tulonjako
         3.5. Sopiminen ja työlainsäädäntö
         3.6. Työsuojelu ja työympäristö
 
4. Millainen edunvalvontaorganisaatio?
 
         4.1. Toiminnan kivijalat ja jatkuva muutos
         4.2. Järjestäytymisen tulevaisuus
         4.3. Kattava, kehittyvä ja toimintakykyinen organisaatio
                 Alueellinen toiminta
                 Seuturyhmät
                 Ammattiosastot
                 Työpaikkataso   
         4.4. Osallistuminen, osaaminen ja yhteistoiminnan aktiivisuus
         4.5. Teollisuusliittojen yhteistyö
                 Selvitysmiehen esitys
         4.6. Oman toiminnan resurssit
 
 
MUISTA NETTIETIKETTI
Kirjoita asiasta asiallisesti ja mieluiten omalla nimelläsi.
Asiattomat kirjoitukset poistetaan.
 
 
Koko vuoden 2007 keskusteluasiakirja pdf-tiedostona
20. liittokokouksen päätökset pdf-tiedostona