Metallityöväen Liitto

Kertaerän maksaminen


Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen piiriin kuuluville työntekijöille maksetaan  150 euron kertaerä.

Kertaerä maksetaan 1.1.2012 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavin edellytyksin:
Kertaerä maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.10.2011 ja on voimassa kertaerän maksupäivänä.

Osa-aikaiselle erä lasketaan sovitun ja täyden työajan suhteessa. Kertaerä ei vaikuta keskituntiansioon, lomanmääräytymisvuoden keskituntiansioon eikä muihin palkkaeriin. Palkattomien poissaolojen yhteydessä (sairaus, lomautus ym.) paikallisesti voidaan sopia tarkoituksenmukainen maksutapa ja ajankohta. Kertaerän maksamista voidaan sopia paikallisesti toisinkin.

Metalliteollisuuden muissa työehtosopimuksissa olevat kertaerän korvaukset voivat poiketa joltain kohdin teknologiateollisuuden työehtosopimuksesta, siksi ne tulee tarkastaa noudatettavasta työehtosopimuksesta.