Metallityöväen Liitto

Kansainvälisyys on edunvalvontaa

Metalliteollisuus on aina ollut kansainvälistä. Metallituotteiden vienti muodostaa suuren osan maamme kansantulosta. Suomalaisten pääomien ohella kansainväliset sijoittajat ovat merkittävästi vaikuttaneet metalliteollisuuden kehitykseen Suomessa.

Myös työntekijät ovat nähneet kansainvälisten yhteyksien tärkeyden. Ensimmäiset pohjoismaiset yhteydet solmittiin 1800-luvun lopussa ja Kansainväliseen Metallityöväen Liittoon (IMF) suomalaiset metallityöläiset liittyivät vuonna 1908.

Kansainvälistymisen lisääntymisen ja erityisesti Euroopan unionin jäsenyyden myötä kansainväliset asiat ovat tulleet jokapäiväisiksi ammattiliiton ja myös luottamusmiesten kysymyksiksi. Keskeisimpiä asioita on edunvalvonta eli lakien ja sopimusten valmistelu Euroopan unionissa, eurooppalainen teollisuus- ja elinkeinopolitiikka, eurooppalaiset yritysneuvostot (EWC) ja henkilöstön edustus Eurooppa-yrityksissä. Metallityöläisille on tärkeää myös ns. eurooppalaisen sosiaalisen vuoropuhelun kehittäminen eli neuvottelut työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken.

Eurooppalaisen sosiaalisen mallin vahvistaminen on tärkeää erityisesti unionin laajentuessa ja uusien mahdollisuuksien avautuessa yhteismarkkinoilla. Työvoiman vapaan liikkumisen myötä työehtojen valvontaan on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Kansainvälinen yksikkö suunnittelee, ohjaa ja koordinoi koko Teollisuusliiton kansainvälistä toimintaa. Liiton työntekijät hoitavat omiin tehtäviinsä liittyvät kansainväliset asiat.

Yhteystiedot 

Kansainvälinen yksikkö