Metallityöväen Liitto

Kansainvälisyys on arkipäivää

Kansainvälistymisen lisääntymisen ja erityisesti Euroopan unionin jäsenyyden myötä kansainväliset asiat ovat tulleet jokapäiväisiksi ammattiliiton ja luottamusmiesten kysymyksiksi.

Keskeisimpiä asioita ovat edunvalvonta eli lakien ja sopimusten valmistelu Euroopan unionissa, eurooppalainen teollisuus- ja elinkeinopolitiikka, eurooppalaiset yritysneuvostot (EWC) ja henkilöstön edustus Eurooppa-yhtiöissä (SE). Metallityöläisille on tärkeää myös ns. eurooppalaisen sosiaalisen vuoropuhelun kehittäminen eli neuvottelut työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken.

Eurooppalaisen sosiaalisen mallin vahvistaminen on tärkeää erityisesti unionin laajennuttua ja uusien mahdollisuuksien avauduttua yhteismarkkinoilla. Työvoiman vapaan liikkumisen myötä työehtojen valvontaan on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Eurooppalaisen edunvalvontayhteistyön tyypillisiä kohteita ovat työajat, palkankorotukset, työsuhteiden muodot ja elinikäinen oppiminen. Työnantajia pyritään painostamaan todelliseen vuoropuheluun Eurooppa-tasolla. Eurooppalaisessa sopimustoiminnassa on saavutettu pientä edistymistä muun muassa vanhempainlomissa, osa-aikatyössä ja määräaikaisissa työsuhteissa. Uudempia haasteita ovat mm. vuokratyö, elinikäinen oppiminen, etätyö ja työmarkkinoiden pelisäännöt.

Eurooppalaisen työmarkkinamallin kehittäminen

Eurooppalaisen työmarkkinamalli etsii muotojaan. Eurooppalaisen työmarkkinamallin on ratkaistava monimutkaisia ongelmia, jotka liittyvät neuvottelujärjestelmään, neuvotteluoikeuksiin, sopimusten sitovuuteen, sopimusten hyväksymismenettelyyn, riitojen ratkaisemiseen ja lakko-oikeuteen. Eurooppalaisessa työmarkkinamallissa on ratkaistava kansallisen lainsäädännön ja sopimusmääräysten suhde ylikansallisiin säädöksiin ja sopimusmääräyksiin.

Konkreettinen sopimustoiminta edellyttää, että kaikilla neuvottelutasoilla on neuvotteluosapuolet, joilla on neuvotteluoikeus, neuvottelumandaatti. Neuvottelumandaatin luovuttaminen kansallisen päätöksentekotason ulkopuolelle ei ole helppoa. Missään maassa ei ole ollut valmiuksia luovuttaa todellista neuvotteluvaltaa eurooppalaisten järjestöjen neuvottelijoille. Neuvotteluoikeuksia on annettu vain erikseen sovituissa asioissa.

Elinkeino- ja teollisuuspolitiikka

Liiton edustajat osallistuvat eurooppalaisen teollisuustyöntekijäin järjestön IndustriALL - European Trade Unionin ja kansainvälisen teollisuustyöntekijän järjestön IndustriALL - Global Unionin teollisuus- ja elinkeinopolitiikkaa käsitteleviin komiteoihin ja työryhmiin.

Tärkeimmät näistä ovat teollisuuspoliittinen komitea ja sen alatyöryhmät auto-, telakka- ja terästeollisuudessa sekä Pohjoismaiden Teollisuustyöntekijöiden IN:n elinkeinopoliittinen verkosto. Nämä elimet kokoontuvat säännöllisesti useamman kerran vuodessa käsittelemään alan työntekijöiden edunvalvonnan kannalta tärkeitä kysymyksiä.

Eurooppalaiset yritysneuvostot

Euroopan Parlamentti hyväksyi kansainvälistä konserniyhteistyötä (European Works Councils, EWC ) koskevan uudistetun direktiivin  vuonna 2009. Direktiivi on siirretty Suomen lakiin yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 10. kesäkuuta 2011. Lue lisää

Linkkejä

Yhteystiedot

Kansainvälinen yksikkö