Metallityöväen Liitto

Kaivosala

Jäsenet työskentelevät kaivosteollisuutta harjoittavissa yrityksissä.

Jäseniä alalla on kahdeksassa ammattiosastossa noin 1 850.

Alalla noudatetaan Teollisuusliiton (ent. Metallityöväen Liitto) ja Teknologiateollisuus ry:n välistä malmikaivosten työehtosopimusta.

Työehtoneuvottelukunta 2017

Valtuuston jäsenet Jouni Jussinniemi ja Teppo Kulo
Liiton toimistosta sopimusasiantuntijat Terho Ihalainen ja Janne Heinimäki

Uusi kaivosturvallisuusopas

Suomalaisessa kaivosteollisuudessa on tapahtunut 2000-luvulla muutoksia niin omistuspohjan laajentumisessa kuin lainsäädännössäkin. Muutokset ovat vaikuttaneet myös kaivosten turvallisuustoimintaan ja tuoneet mukanaan uusia vaatimuksia ja piirteitä niin suomalaisista kuin kansainvälisistäkin säädöksistä, standardeista ja käytännöistä.
Lisätietoja oppaasta sivulta www.prokaivos.fi/ajankohtaista/uusi-kaivosturvallisuusopas-julkaistu/