Metallityöväen Liitto

Teollisuusliitto ry:n ylimääräinen liittokokous 28.-30.11.2017

Teollisuusliitto ry:n ylimääräinen liittokokous pidetään Tampereella Tampere-talossa 28.-30.marraskuuta 2017 alkaen ensin mainittuna päivänä kello 13. Ylimääräisen liittokokouksen aikaa ja paikkaa koskevat päätökset on tehty hallituksessa 16.6.2017.

Ylimääräisessä liittokokouksessa valitaan Teollisuusliiton puheenjohtajat, hallitus ja valtuusto toimikaudelle 2017-2023 sekä päätetään Teollisuusliiton strategiasta. Liittokokouksessa esitellään Teollisuusliiton vuoden 2018 toimintaa ja taloutta sekä tulevan liittokokouskauden toiminnan painopisteitä.

Ylimääräisen liittokokouksen kokousedustajina toimivat Metallityöväen Liitto ry:n 22. varsinaiseen liittokokoukseen vaaleilla vuonna 2016 valitut edustajat sekä Teollisuusliittoon yhdistyvien TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n ja Puuliitto ry:n ilmoittamat edustajat.

Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa 28.11.2017 klo 11.
Kokouslounas tarjotaan ennen kokouksen alkua klo 12.
 

Ystävällisin terveisin

Teollisuusliitto ry

Riku Aalto
puheenjohtaja

Turja Lehtonen
1. varapuheenjohtaja